Den store jobbjakten

Mange studenter tar i år fatt på sitt siste studieår, og for dem betyr også studiestart jobbsøking. Mange arbeidsgivere har søknadsfrister allerede på høsten, og i den forbindelse har vi snakket med konsulent i HR Norge, som har noen tips til deg som skal ut på jobbjakt.

Tips og råd - CV og søknad

Du har funnet din drømmejobb i media og du bestemmer deg for å søke denne.

 • Hvordan går du frem?

Selv om du har en CV liggende er viktig at du gjør litt research før du setter igang med søkeprosessen.

Gjør deg kjent med virksomheten og dann deg et bilde av organisasjon og deres satsningsområder.

Mht. den aktuelle stillingen kan ofte selve stillingsannonsen inneholde begrenset informasjon om hvilken kompetanse som kreves.  Dersom du har behov for mer informasjon om roller før du søker, så ta kontakt med arbeidsgiver for å få den nødvendige tilleggsinformasjon.  Før du ringer så forbered deg og ha spørsmålene klare. Unngå å ringe bare for å "tørrprate".

 • Hva er kompetanse?

Kompetanse er et potensial som består av fire typer komponenter:

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål. (Linda Lai, 2013)

Kanskje den viktigste komponenten i kompetanse er holdninger.  F.eks  mestringstro eller tillit til egen kompetanse har stor betydning for mulighetene til å lære og motivasjonen til til gjøre en innsats.

 • CV

Formålet med CV er å presentert deg og din kompetanse på en best mulig måte i forhold til den rollen du søker på.  Dette betyr at CV må "skreddersys" for hver jobb du søker på.  Din fremtidige arbeidsgiver vektlegger ulike ting og din CV må "møte" disse behovene gjennom å fremheve dine erfaringer som er relevante for rolle, og gjerne tone ned det som er mindre relevant.

Noen hovedpunkter som bør være inkludert i CV er:

 • Personalia og evt. bilde

o   Navn, adresse, e-post, mobiltelefon

o   Fødselsdato

o   Sivilstand og evt. barn

 • Utdanning

o   Fag eller navn på utdanning, lærested og start/slutt på utdanning

 • Nøkkelkompetanse og personlige egenskaper

o   Presenterer mest relevante kompetanser  og personlig egenskaper i stikkordsform

 • Relevant erfaring (lønnet og ulønnet)

o   Stillingstittel, arbeidsoppgaver og ansvarsområder samt tidsperiode

 • Annen erfaring

o   F.eks tillitsverv

 • Kurs og sertifikater

o   Ta med de  kurs og sertifikater som er relevant for stilling

 • Språkkompetanse (muntlig og skriftlig)
 • Evt. IT-ferdigheter
 • Referanser

o   Personer som føres opp som referanser må være forespurt på forhånd.

o   For at du skal ha kontroll bør du angi at referanser ikke kan kontaktes før du har sagt ja til dette.

o   Alternativt kan du skrive "Referanser oppgis på forespørsel"

Normalt benyttes såkalt omvendt kronologisk CV - dvs utdanning og erfaring listes kronologisk med den nyeste utdanning og erfaring først.  Har du lang erfaring er det ikke nødvendig å liste enhver rolle, men heller lage en "samle"-post for erfaring eldre enn f.eks 15 år i CV.

For deg som nyutdannet og med begrenset erfaring er det vesentlig at den som leser din CV får et godt bilde av din utdanning og hvordan den dekker behovene i den aktuelle rollen.  Beskriv godt din utdanning, herunder fordypning og emnet for din oppgave. 

Har du en erfaringsbakgrunn hvor det ikke er like lett for leseren å se din kompetanse utifra et kronologisk CV kan et kompetanseorientert være tingen. I et kompetanseorientert CV tar  du utgangspunkt i rollen du søker og beskriver din erfaring i forhold til kompetansekravene.

Mal for CV?

Det finnes et utall maler for CV tilgjengelige og det er vanskelig å gi noen bastante råd mht. hvilken mal er den "beste".  Det viktigste er å ta utgangspunkt i den potensielle mottakeren av CV´en og sørge for at den er ryddig og lettlest og fremhever din kompetanse for stillingen.

Søknad

En velskrevet søknaden er sammen med CV med på å styrke dine muligheter til å komme til et intervju.

Med basis i stillingsannonse og den research du har gjort skal du synliggjøre matchen mellom ditt kompetansepotensiale og arbeidsgivers behov.  Bruk gjerne eksempler fra din erfaringsbakgrunn at du har det som trenges.  Videre må du få frem og beskrive din motivasjon for stillingen.

Et forslag til hovedstruktur i en søknad kan være:

 1. Snakk direkte til arbeidsgiveren - du, deg, dine
 2. Vær konkret - vær så spesifikk som mulig og beskriv ditt verdiforslag til arbeidsgiveren
 3. La arbeidsgiveren få kjenne på  følelsen  av å ha deg som ansatt allerede gjennom riktig valg av ord.
 4. Skap lyst hos arbeidsgiver til å snakke med deg gjennom bruk av ord
 • Si hva du har å tilby
 • Si hvorfor dette er bra
 • Si hva arbeidsgiver kan gjøre

Hvor viktig er søknaden i vår digitale verden?

Mange arbeidsgiver ser på søknaden for å se kandidatens skriftlig fremstillingsevne og motivasjon for rollen.  Bruk derfor tid på søknaden - lag et utkast og bearbeid dette over flere dagen og hvis mulig la også en venn eller kollega lese gjennom den og kommentere.

Sven Kinden Iversen er HR Norges rekrutteringsekspert.  Han har bred erfaring fra operativ ledelse innen HR samt bred erfaring som konsulent innen lederutvelgelse / Executive Search

EconaStilling logo