Arrangement Online Digitalt utvikling og innovasjon

Designing Artificial Intelligence Applications: The Good, The Ugly and the Reality

Kunstig intelligens har utviklet seg til et myteomspunnet forskningsområde. Teknologien brukes når store mengder av unøyaktig data danner et grunnlag for handlinger som kan foretas raskt og effektivt. Vi inviterer til et spennende webinar, hvor kunstig intelligens blir diskutert fremtidsrettet, optimistisk og samtidig kritisk. Hvilke løsninger kan teknologien tilby, og møter den forventningene? Bør vi være redde for teknologien, kan den bli til et uhyre?