Arrangement

Destruktiv ledelse - The Dark Side of Behaviour at Work

Har du vært utsatt for destruktiv og fryktbasert ledelse? Dårlig ledelse har fått mye oppmerksomhet i media de senere år, og vi har sett eksempler på hvordan dårlig ledelse kan føre til ineffektivitet innen offentlig og privat virksomhet.