Det er lov å være stolt

Tyve år har nå gått siden vårt første innskudd i oljefondet. Vi passerte 7.300 milliarder denne uken, det er mer enn to ganger Norges BNP, som er på 3.142 mrd. inkludert olje, sjøfart og offentlig virksomhet. Det kan vi være stolte av. Men i god luthersk ånd mangler det ikke på bekymringer.

oljeplattform

 

I Norge er det ikke populært å være stolt av å være rik, ikke på det personlige plan og i alle fall ikke som land. 

Kommer regjeringene i fremtiden til å ta mer ut av fondet enn bare avkastningen? Første halvår tok regjeringen for første gang ut mer fra oljefondet (45 mrd.) enn det det ble tilført, og kombinert med fortsatt lav avkastning førte det til at fondet for første gang ble litt mindre.

Og noen mener at et for strengt forvaltningsregime gir unødvendig lav avkastning på pengene våre, 5, 5 % pr. år siden 1998 er for lavt for en aktiv forvaltning til den pris vi betaler forvalterne. Ikke nok med det, etterpåkloke kan vi også være; vi skulle investert mer i voksende markeder.

For ikke å snakke om den etiske spagaten vi elsker å være i: Vi eier et fond bygd opp av salg av olje og gass, men diskuterer om det er riktig av fondet å investere i olje som jo skader klimaet på kloden vår. Enn så lenge er vi i alle fall storeiere i Shell. Tobakk og våpen er utelukket, men hva skader kloden og vi som bor her mest, tobakk eller olje? Og hva kommer vi til å gjøre med investeringer i sukker og andre usunne matprodukter? Kommer de til å bli svartelistet sammen med de 100 selskapene vi allerede har på listen?

Midt oppe i alle bekymringene må det være lov å være stolt av hva vi har fått til. Til tross for lav oljepris, nedgang i oljenæringene og mange Tesla’er i Oslo sentrum, er det viktig å ikke bli helt blinde for at vi i overskuelig fremtid vil være avhengig av olje og gass som energikilde. Anslagene er ulike, men vi regner med at vi så langt bare har pumpet opp 46 % av all oljen og gassen vår. Så om vi vil, kan vi være oljenasjon i flere tiår til. Men med dagens oljepris kan vi regne med at avkastningen på selve fondet vil bli større enn innskuddene fra olje og gass i årene som kommer. Vi er uunngåelig i ferd med å bevege oss bort fra oljenasjonen Norge til finansnasjonen Norge. Det kan Econas medlemmer glede seg over og være stolte av.

Ikke bare sammenlignet med norsk BNP er fondet vårt stort. Fondet er rett og slett verdens største. Vi eier 2 % av alle noterte aksjer i Europa og 1 % av alle noterte aksjer i verden, dvs. vi har eierskap i 9000 bedrifter i 78 land. Det er lov å være stolt selv om det kanskje ikke er typisk norsk.