Econa-logo

Det store regnestykket

Økonomers kompetanse er nødvendig for å sikre en samfunnsutvikling som er sunn og bærekraftig. Med våre 18 000 medlemmer er Econas visjon å være en partner for samfunnsbyggende verdiskaping.

Det er flere gode grunner til å bli medlem av Econa.

1. Econa arbeider for å styrke økonomifagenes og økonomers rolle i samfunnet.
2. Econa fremmer karrieren din. Vi utvikler og vedlikeholder nettverk for faglig utvikling og samfunnsmessig engasjement
3. Det lønner seg å være medlem i Econa. Du skal nyte godt av medlemskapet ditt, og vi forhandler frem avtaler som er økonomisk gunstige for deg.

Econa gir deg muligheter, bli med i vårt nettverk med 18000 ledere, siviløkonomer, studenter.
pt>