Arrangement Online Personlig utvikling/karriere

Det uformelle markedet og nettverksbygging

Å etablere og utvikle sitt profesjonelle nettverk, er viktigere enn noensinne. Blant annet viser forskningen på konsekvensene av hjemmekontor tydelig at de medarbeiderne med et godt utviklet nettverk klarer seg bedre enn de uten. Å ha et godt nettverk er naturligvis viktig også uavhengig av pandemi og isolasjon. Men hva er egentlig nettverksbygging? Og hva er det ikke? Målet med dette webinaret er å bidra til økt forståelse, motivasjon og trygghet til å bruke det uformelle markedet: