Arrangement

Det utviklingsorienterte styret del 1 og 2

Econa tilbyr medlemmene i samarbeid med BI og Tekna, et styrekurs med fokus på bedriftsutvikling - praktisk strategiarbeid og styret som en kompetanseressurs.