Dette betyr krisepakken for deg som student

Som student kan du søke om ekstra lån hvis du har mistet inntekt på grunn av coronakrisen. Du kan også søke om studielån fram til 15. april hvis du ikke har søkt om lån eller maksbeløp dette semesteret.

Stock chart with calculator and pen

Oppdatert 6. april 2020

Tirsdag 31. mars la Stortinget frem en krisepakke for studenter:

  1. Fristen for å søke studielån/stipend innværende semester er utsatt til 15. april. Det vil si at hvis du ikke allerede har benyttet deg av muligheten til å søke lån/stipend, eller ikke har søkt maksbeløpet, så kan du søke nå. 
  2. Resten av støtten for våren 2020 blir utbetalt i april. Det vil si at du i april også får utbetalt støtten for mai og juni. Totalt utgjør dette kr 27 550. 
  3. Studenter som har mistet inntekt, skal i løpet av mai kunne søke om ekstra lån fra Lånekassen på kr 26 000. I regjeringens pressemelding 03. april 2020 står det at det være enkelt å søke på dette lånet gjennom en egenerklæring på «Dine sider». Kr 8000 av ekstralånet kan bli omgjort til stipend dersom man kan dokumentere at man har mistet inntekt på grunn av coronasituasjonen. Det presiseres at dersom søkere har gitt uriktige opplysninger om inntektstap, vil ikke deler av lånet bli gjort om til stipend. Videre detaljer i ordningen er ikke klare ennå.

Det er viktig å merke seg at mai- og juniutbetalingene kun blir forskjøvet, og det er ikke foreslått noe ekstra støtte. Det betyr at utbetalingen i april blir den siste for semesteret. Neste utbetaling blir eventuell studiestøtte for høstsemesteret, utbetalt i august. 

Detaljene rundt vilkårene for ekstralånet og stipendet er ikke tilgjengelig ennå, men det er varslet at dette blir behovsprøvd. Du må altså kunne dokumentere at du er permittert, oppsagt, har mistet vakter eller på annen måte har mistet inntekten på grunn av coronasituasjonen som du normalt skulle hatt disse månedene. Det kan være lurt å be arbeidsgiver om dokumentasjon på dette allerede nå, slik at du kan sende inn søknaden så snart Lånekassen åpner for dette. 

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.