Dette trengs for å gjøre karriere

Er du samarbeidsvillig, ærlig og engasjert har du best muligheter for å gjøre karriere, ifølge Econas Karrierebarometer.

 

Ipsos MMI har spurt 2249 Econa-medlemmer og 1038 personer med annen høyere utdanning hva de anser som viktigst for å gjøre karriere på sin arbeidsplass. Econamedlemmer er masterutdannede økonomer og siviløkonomer.

Å gjøre karriere har ikke samme betydning for alle, men ifølge undersøkelsen kommer det å kunne utvikle seg faglig på førsteplass. For økonomer er det betydelig viktigere å få lederoppgaver og å bli forfremmet sammenlignet med ikke-økonomene. Halvparten av økonomene sier at forfremmelse i egen virksomhet er viktig for å gjøre karriere, kun 35% av ikke-økonomer anser dette som viktig.

Et høyt lønnsnivå betyr også noe, men ikke så mye som faglig utvikling, forfremmelse og lederoppgaver. Dette gjelder for alle spurte.

Å ha en imponerende tittel betyr mindre etter hvert som man blir eldre, og mest når man er under 30 år. Da svarer en av ti at det er viktig for karrieren. Både lønn, å bli forfremmet og få lederoppgaver synes viktigst når man er under 30 år og spesielt for økonomer. 

Når det spørres om hvilke egenskaper man kommer lengst med for å gjøre karriere, skiller økonomene seg ut med at flere anser det å være effektiv som viktig for karrieremulighetene enn ikke-økonomer. Derimot står ikke kreativitet så høyt blant økonomene som ikke-økonomene.

- Mange er kreative og innovative uten at de definerer det selv. Disse egenskapene er mest uttalt blant typiske kreative yrker som reklame og salg, men man er også kreativ om man finner nye metoder å løse administrative oppgaver på eller ser smarte effektiviseringsløsninger, sier adm.dir. Tom Bolstad i Econa.

Det er gode muligheter for introverte til å gjøre karriere. Dette bekreftes i undersøkelsen da det å være utadvendt kommer langt ned, på 11. plass, på listen av de 15 egenskaper som anses viktige for å gjøre karriere.

- Å utdype seg faglig og gjøre karriere på andre måter enn å bli leder er helt klart viktig for mange. Vi får et stort behov for fageksperter på ulike områder, og i mange jobber er det ikke avgjørende om man kan være utadvendt og sosial. Viktigst er det med fagkompetansen, sier adm.dir. Tom Bolstad i Econa.

Derimot er det viktigere å kunne stå inne for sine synspunkter og ha integritet. Dette bekreftes i undersøkelsen, da kun 23% av ikke-økonomer og 29% av økonomene har svart at det lønner seg å være enig med sjefen får å gjøre karriere. Det er flest over 50 år som anser det viktig å være enig med sjefen, mens de under 30 er minst opptatt av hva sjefen mener. En årsak til dette kan være ulike generasjoners holdning til autoriteter, sier Bolstad. 


Om undersøkelsen:
Undersøkelsen ble foretatt av Ipsos MMI, og avsluttet i januar 2013. Den består av svar fra 2249 Econa-medlemmer, der hoveddelen er masterutdannede økonomer eller siviløkonomer, og 1038 personer med høyere utdanning fra Ipsos MMIs nettpanel.

For ytterligere informasjon: Kommunikasjonsrådgiver Gry Ljøterud, gry@econa.no, tlf. 90588817