Arrangement STUDENT Digitalt utvikling og innovasjon Online

Digitalisering og robotisering - Webinar med Econa UIT

Digitalisering, kunstig intelligens og disrupsjon skaper stadig flere muligheter, for de som tør å ta dem. Hyppige og uforutsigbare endringer stiller helt nye krav til oss økonomer og ledere. Hva handler digitalisering egentlig om og hva bør du som økonom eller leder kunne om det?