Digitaliseringsnettverk

Digitalisering er med årene blitt en sentral del av våre daglige liv og en avgjørende komponent i en virksomhets suksess. Mens det i tidlige dager var et verktøy for å gjøre eksisterende prosesser raskere og billigere, står vi nå i begynnelsen av en epoke med dramatiske forbedringer i produktivitet som følge av IT-baserte innovasjoner. Digitalisering muliggjør produkter, markeder, prosesser, og verdier som utfordrer vår fatteevne. Alle disse fenomenene faller hos oss i rubrikken "digitalisering."

Digitaliseringsnettverket skal bidra til Econas strategi på alle måter: vi vil bidra til at de økonomiske effektene av digitalisering forstås og utnyttes på best mulig måte; vi vil gjøre digitalisering til en kjernekompetanse blant økonomer; og vi vil formidle innsikt om digitaliseringsøkonomi slik at hele faget - skolene, utøverne, arbeidsgivere, m.m. - blir mer verdifulle og verdsatte.

Nettverket har for tiden ikke et nettverksstyre, ta kontakt med styret om du ønsker informasjon om hvordan du kan bidra.

 

Ingen kommende arrangementer