Arrangement Tillitsvalgt

Digitalt styreforum

Årets styreforum måtte avlyses på grunn av Covid-19 situasjonen, vi inviterer derfor alle frivillige i nettverkene og lokalavdelingene til en digital ettermiddag hvor du både får innsikt i Econas strategi og du får arbeidet med områder som dere stemte frem som de viktigste områdene for en digital samling.