Disrupsjon av arbeidslivet?

Arbeidstidsutvalgets rapport er lagt frem. Tar utvalget inn over seg arbeidstidsutfordringene for fremtidens arbeidsliv, delingsøkonomien og de nye forretningsmodellene, spør adm.dir. Tom Bolstad.

110414-N-DM338-087

Jeg gleder meg til å lese Arbeidstidsutvalgets rapport som legges frem i dag. Leder Karen Helene Ulltveit-Moe letter litt på sløret og skriver litt om hva vi har i vente i dagens DN.

Hun skriver ingenting om det jeg er mest spent på. Kommer utvalget til å si noe om fremtidens arbeidsliv, hva med arbeidsmiljøet til de som kommer til å jobbe i delingsøkonomien og i bedrifter bygget på de nye forretningsmodellene som kommer?

Vi som er parter i det gamle arbeidslivet, kommer sikkert til å finne gode løsninger innenfor vår etter hvert, begrensede verden. Men hvem passer på arbeidstiden til Uber-sjåførene? Hvordan fastsettes lønnen, får de en forutsigbar inntekt som gjør at de kan få lånt til bolig? Det blir lett mange spørsmål og få svar, dette er ikke bare spørsmål om hvordan det offentlige på vegne av fellesskapet skal sikre seg skatteinntekter fra slik virksomhet.

Jeg har vært leder i 25 år i et arbeidsliv hvor evaluering og tilbakemeldinger til ansatte har blitt gitt i konfidensialitet mellom leder og ansatt. Vi har derfor over tid bygget tillit og trygghet, samtidig som den enkelte har fått mulighet til å utvikle seg i positiv retning både for seg selv og arbeidsgiver. I delingsøkonomien og i noen av de nye forretningsmodellene som er utviklet, har dette blitt snudd på hodet. Nå tilrettelegges det for brukeromtaler, systemene legger til rette for at kunder og brukere kan legge igjen personlige vurderinger og betraktninger av den enkeltes arbeidsinnsats, tilgjengelig for «hele verden». Det kan bli en tung bør å bære for enkelte når du blir slaktet av noen nett-troll, og konsekvensen er at du i praksis blir «avskjediget» og arbeidsløs.

Står vi rett og slett overfor en disrupsjon av arbeidsmiljøet?

 

Bolstads betraktninger