Arrangement Online

Do's and don'ts som førstegangsgründer

Det er smart å lære av sine egne feil, men mye smartere, billigere og mindre tidkrevende å lære av andres. I dette webinaret deler vi generøst av tabbene vi har gjort i løpet av mange år som gründere av ulike selskaper, samt hva vi lærte av dem. Målet er at du skal slippe å gjøre de samme feilene som oss. I tillegg deler vi det som faktisk har fungert, som forhåpentligvis også vil fungere for deg hvis du skal begi deg ut i en gründertilværelse en gang i fremtiden.