- Du er nødt til å ta risiko

Olav Chen er pensjonsforvalteren som fikk sin første erfaring med arbeidslivet som hardtarbeidende alt-mulig-gutt i foreldrenes restaurant. I dag forvalter han 70 milliarder i pensjonspenger, og kjenner nødvendigheten av et bevisst forhold til risiko. Han gir klar beskjed: - Du er nødt til å ta risiko for å få råd til å opprettholde levestandarden og kjøpekraften du har i dag, når du blir pensjonist.

Olav Chen er intervjuet i årets siste utgave av Magma, der temaet er risikostyring. Chen forteller at mange misforstår og tror de kan velge bort risiko. Det er ikke tilfellet. - Det handler om å ha et bevisst forhold til hvilke risikoer man tar, sier han. For eksempel utgjør investering i bolig en større risiko enn mange er klar over, mens banksparing ikke gir deg den kjøpekraften du trenger ved nådd pensjonsalder.

Langsiktighet er viktig, understreker Chen – med tanke på fremtidig avkastning, selvsagt, men også når det gjelder hvordan pengene investeres – bærekraftige investeringer er viktig.

Les hele profilintervjuet her

Magma #8/15 utgis 15. desember. Magma distribueres til alle Econa-medlemmer åtte ganger per år.

Magma 1508 Cover