Arrangement

Dyktig lederskap - makt eller hersketeknikker?

Hvordan arter det politiske og taktiske spillet seg i organisasjoner? Hvordan opptre som leder for å få til det man ønsker? Hvordan kan ledere gjennom å forstå dette bedre oppnå større effekt av egen lederstil?