Econa bidrar til ny nærings- og verdiskapingspolitikk for Akademikerne

Akademikernes styre har satt i gang en prosess med å fornye foreningens nærings- og verdiskapingspolitikk. Econas fagsjef, Joakim Østbye, deltar i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til nytt politikkdokument som etter planen skal fremlegges Akademikernes styre i september.

Arbeidsgruppen møtte styret i forrige uke og hadde sitt første møte 4. april.

- Målet er en målbar, men offensiv politikk basert på kunnskap som den viktigste driveren for verdiskaping. Vi bør vri virkemidlene i næringspolitikken mot styrking av kunnskapsutvikling og innovasjon, sier Joakim Østbye.

Kunnskap og kompetanseutvikling er forutsetningen for nyskapning og idéutvikling. Både norsk utdanning, etter- og videreutdanning, samarbeid på tvers av faggrenser og økonomisk stimulering til omstilling er nødvendig for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig, variert og omstillingsdyktig. For Akademikerne og Econa er det et mål at større deler av norsk satsing skal være innrettet for å tilfredsstille kommende krav til kunnskap og kompetanse.

Dersom du har tanker om dette temaet, setter vi pris på innspill. Ta da kontakt med Joakim Østbye på joakim@econa.no eller mob. 97 67 07 64.