Econa får gjennomslag: Nå kan du studere og motta dagpenger

Econa og Akademikerne har fått gjennomslag for sitt krav om kombinasjon av studier og dagpenger. Ordningen trer i kraft umiddelbart, og gjelder i første omgang frem til 1. september.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa

Alle som går på dagpenger, får nå anledning til å studere uten å miste retten til støtte. Dette vil gjelde alle som mottar dagpenger, men ikke mottar støtte fra lånekassen. De som allerede kombinerer jobb og utdanning, vil også beholde retten til dagpenger om de fortsetter studiene.

- Vi er veldig glad for at regjeringen har lyttet til oss og Akademikerne og nå åpner for å kombinere studier og dagpenger, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa. Hun organiserer nesten 24.000 studenter og økonomer med mastergrad. – Det flott at denne ordningen også gjelder dem med høy utdanning. De har et stort behov for påfyll i møte med et nytt arbeidsmarked.

Regjeringen har tidligere bevilget midler til utvikling av utdanningstilbud for gruppen som nå enten er permitterte eller har mistet jobben. Econa har klare forventninger til tilbudene som nå er under utvikling. – Vi håper at utdanningsstedene kan komme raskt på banen, særlig de som tilbyr executive-markedet, sier Riibe, og oppfordrer til å tenke nytt og se til utlandet. – Det er viktig at det nye tilbudet kommer raskt på plass og er mer fleksibelt enn de tradisjonelle tilbudene.

– Det er viktig at de som nå er ledige eller permitterte raskt kan komme i gang med studier, men også at de rekker å fullføre før de forhåpentligvis er tilbake i jobb. Alternativt at de kan kombinere fullføring av studiene med jobb, påpeker Riibe. Hennes anbefalinger er at tilbudene er tidsavgrenset, gjerne under seks ukers varighet, og organiseres som nettstudier eller samlingsbasert.

– Econa har allerede gode tilbud og rabatter hos BI og NHH som er godt tilpasset behovet for våre medlemmer. I tillegg oppfordrer jeg medlemmer til å se på utenlandske nettløsninger, hvor det finnes mange ulike tilbud. Det viktigste er at man snur det negative ved å være utenfor arbeidslivet i en periode til en mulighet til faglig oppdatering. Det kan også åpne for nye muligheter på sikt, konkluderer Riibe.

Se tilbud fra Econa og samarbeidpsrtnere på etter- og videreutdanning


Ikke medlem? 
Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.