Econa gratulerer ANSA

ANSA kan i dag innkassere en seier i årets statsbudsjett. Førsteårs bachelorstudenter i USA får igjen studiestøtte. Vi gratulerer ANSA !

I 1985 ble støtten til første året av en bachelorgrad i USA fjernet. Siden denne endringen trådte i kraft har ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) arbeidet systematisk og utrettelig for å gjeninnføre støtten. 

I dag kan de krone arbeidet med en seier. Dagens regjering foreslår i statsbudsjettet for 2014 å «innføre støtte til det første året (freshman) av bachelorutdanning av høg kvalitet i USA». Det er ingen grunn til å tro at regjeringsskiftet vil fjerne punktet da Høyre og FrP sin regjeringsplattform slår fast at de vil «innføre studiestøtte til førsteåret ved bachelorstudier i ikke-vestlige land og til freshman-året i USA».

Økt internasjonalisering i utdanningen er viktig i en verden som stadig blir mindre og hvor konkurransen fra andre land blir større. Innen økonomi har USA et fagfelt vi kan lære mye av, og Econa ser kun positive effekter av at det fra 2014 vil bli stadig flere som kan dra nytte av kunnskapen og kompetansen på økonomifeltet i USA.

Dette kunne ikke blitt gjort uten ANSA sitt utrettelige arbeid! Vi ønsker derfor å takke ANSA for innsatsen, samtidig som vi gratulerer alle fremtidige økonomistudenter.

Joakim Østbye, fagsjef i Econa