Econa har etablert et fagutvalg

For å bli en mer tydelig og synlig samfunnsaktør, har Econa etablert et fagutvalg som skal fungere som et rådgivende organ til styret og administrasjonen.

Econas kontorbygning

Finn Kinserdal er valgt som leder av utvalget. Finn kjenner både næringslivet og akademia godt. Etter en lang karriere i konsulent- og revisjonsbransjen, blant annet som partner i EY siden 2002, ble han i sommer førsteamanuensis ved NHH, hvor han også har sin doktorgrad og siviløkonomstudier fra.

Med seg i Fagutvalget har han fått med:

  • Christine Meyer, adm.dir. SSB
  • Hallvard Granheim, CFO i Statkraft
  • Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI
  • Kristin Hesla Halvorsen, HR-direktør i PWC
  • Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower
  • Torbjørn Undeland, avd. dir. Utredning og plan i Direktoratet for e-helse
  • Tor W. Andreassen, professor og leder for Senter for tjenesteinnovasjon ved NHH

Dette er flott utvalg, som vil gi verdifulle innspill til Econa om hvordan sivil- og masterøkonomen i Norge har det, hvilken posisjon han/hun har og bør ha i samfunnet, og hvordan Econa kan få en tydeligere stemme i en slik debatt.

Vi er glade for at de stiller opp og gleder oss til første møtet nå i november!