Econa har overlevert Økonomiglede til samfunnet

Det var en merkedag 11. juni. Over 1000 undervisningstimer i Økonomiglede ble avrundet med en overlevering av materiellet til skolene selv. Og det skjedde på Morellbakken skole i Oslo, der også alt startet.

Nina Riibe, administrerende dirkektør i Econa, overleverer Økonomiglede til Roy Stefensen, leder av forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget.
Nina Riibe, administrerende dirkektør i Econa, overleverer Økonomiglede til Roy Steffensen, leder av forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget. 

Nina Riibe understreket det tydelige ansvaret skolen nå har fått. Før Roy Steffensen mottok undervisningsopplegget hadde han undervist 8. trinn på Morellbakken skole, som gjestetrener, sammen med økonomitrener Kathinka Blauenfeldt. Dette var hans andre gang i klasserommet. «Det vi har jobbet for er at alle elever skal få undervisning i personlig økonomi», sa Roy da han mottok Økonomiglede. «Nå står det i læreplanene og fra høsten skal lærerne ha fokus på personlig økonomi». Til elevene sa han: «Dere er heldige som har Sondre (mrk kontaktlærer), som prioriterer å undervise dere i personlig økonomi. Ikke alle klasser er like heldige som dere. Økonomiglede synes vi er et kjempebra prosjekt, det vil vi ta med oss videre.» Nina understreket også at vi har mange økonomitrenere som vil fortsette å bidra slik at skolene skal komme godt i gang med undervisningen.

Vi har nådd målet. Personlig økonomi er en del av den nye læreplanen som trer i kraft i august. Økonomiglede er en fantastisk reise fra ideen ble unnfanget i 2016 frem til i dag. Dere medlemmer har tatt samfunnsansvar, og gitt av deres tid, engasjement og erfaringer og sammen har vi bidratt med viktig kunnskap og grunnleggende ferdigheter som er helt avgjørende for å ha et godt liv i dagens samfunn. På veien har 530 klasser, over 12.500 ungdommer, fått Økonomigledeundervisning av dyktige og engasjerte Econa-medlemmer. Sammen har vi tatt samfunnsansvar, synliggjort og bidratt til å dekke behovet for grunnleggende kompetanse i personlig økonomi til ungdommen. Vi har jobbet aktivt med politiske påvirkning og levert høringsuttalelser til Fagfornyelsen. Vi har blitt hørt, og er nå i mål politisk sett. Nå ønsker vi at enda flere ungdommer skal få Økonomiglede, derfor går Økonomiglede nå over i en ny fase, og vi legger undervisningsmateriellet åpent for alle. Og ansvaret legges nå til skolene og den enkelte lærer.

Du trenger ikke lenger være økonomitrener for å spre Økonomiglede. Nettsiden www.økonomiglede.no er nå en ressursside hvor materiellet vi har brukt i klasserommet disse årene kan hentes. Her ligger også 9 korte filmer, knyttet til temaene i Økonomiglede. Dette materiellet kan brukes både i tradisjonell klasseromsundervisning, digital undervisning og i omvendt undervisning som det blir mer og mer av i skolen fremover. Vi etablerer også en ressursbank av økonomitrenere, som er her for å bidra med innspill og dele av sine erfaringer fra mange undervisningsøkter i klasserommet. 

Hva betyr dette for deg som medlem?
Er du en av våre medlemmer som har hatt lyst til å bidra i Økonomiglede? Nå kan DU spre Økonomiglede. Du kan tipse din nærskole eller pedagoger du kjenner. Du kan presentere opplegget, og bidra til undervisning i personlig økonomi. Komplett undervisningsmateriell med en PowerPoint presentasjon, veiledning til gjennomføring, caseoppgave og filmer kan du hente på nettsiden vår. Du kan også bruke materiellet til egne barn eller i fritidsaktivitet, f.eks. i forkant av at håndballaget skal på tur, og det kan være greit å snakke litt om å holde oversikt, prioritere og planlegge økonomien. Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, er det bare å kontakte en av økonomitrenerne som har sagt de vil videreføre sitt engasjement.

Oversikt, prioritere og planlegge blir OPP, og er den enkle huskeregelen ungdommene tar med seg etter Økonomigledeundervisningen. Økonomiglede tar utgangspunkt i ungdommenes hverdag her og nå, og er knyttet til å etablere gode vaner, rutiner og holdninger som er viktige for å mestre sin egen økonomi og legge grunnlag for et selvstendig liv.

Nå går Økonomiglede over i neste fase, og vi vil rette en stor takk til dere dedikerte medlemmer som har engasjert dere i Økonomiglede. Deres engasjement for tema, initiativ og innsats for å spre budskapet og nå inn til ungdommene er enestående. Dere har utvist stor fleksibilitet, undervist grupper fra 8-100 elever, noen ganger alene, på Samisk for å nevne noe. Dere har stilt opp på undervisninger med gjestetrenere; finansministeren, leder og 1. nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, statssekretær i kunnskapsdepartementet og country manager i Danske Bank, rolige klasser, bråkete elever, fantasifulle forslag til å tjene egne penger, arrangementer, ressursgrupper og på ulike aktiviteter som har resultert i god formidling og utrolig mange flotte oppslag i media. Dere har vist frem økonomen, faget og foreningen på en svært god måte og kanskje sådd frøet for en og annen kommende økonom. Vi er stolt av samfunnsansvaret vi har tatt og det vi har fått til sammen med dere. Nå er tiden kommet for å spre Økonomiglede videre – vi vil gjerne ha dere alle med på det!  

Nettsiden www.økonomiglede.no er nå en ressursside for alle som ønsker å bruke undervisningsmateriellet videre.