Econa Hedmark og Oppland ble Årets lokalavdeling

Styreleder Lill Larssen sier prisen gir en ekstra motivasjon til videre innsats. –Det er hyggelig at andre også ser vi jobber jevnt og trutt og får gode resultater, så dette er gøy.

Med for å ta imot prisen var styremedlemmene Rolf Kulstad og Åge Solheim (til høyre). Rolf er mangeårig medlem og tidligere lokalavdelingsleder og Åge Solheim er forholdsvis ny, med ett års fartstid i lokalstyret. Annlaug Overaa og Monika Gillerhaugen sitter også i lokalstyret.

Avdelingen mener at en av årsakene til at det går bra er tilbudet av et variert program både faglig og sosialt, med en lett miks av tradisjonelle populære arrangementer og nye møtearenaer. På denne måten mener de at de når ut til bredden i medlemsmassen i sin region. Et program med ulike arrangementer, som treffer ulike segmenter er viktig.  

"Vi snakker mye om å sette sammen et program som når ut til alle medlemsgrupper, unge, eldre, familier, single, travle og de med bedre tid. Når vi arrangerer familiearrangementer på Hunderfossen, melder det seg på nærmere 100 deltakere for da kan de ha med hele familien. Flere seniormedlemmer møter opp på de sosiale arrangementene og for å nå karrierepersonen i midten har vi en miks av sosialt og faglig tilbud. Vi har besøkt bedriftene Swix i Lillehammer og K.A. Rasmussen på Hamar. Dette var meget populært" sier Lill og lover flere spennende bedriftsbesøk i tiden fremover. Hun har noen spennende navn på blokka.

Tidlig ute

Et tips de gjerne deler med andre er å være tidlig med presentasjon av arrangementene slik at travle medlemmer får booket datoer i sine travle kalendere.

"Mange driver med langtidsplanlegging, og da må konkrete datoer på plass. På denne måten får medlemmene mulighet til å planlegge Econa-arrangement i kalenderen. Ved å bruke sommerbrevet til å annonsere høstens aktiviteter og julebrevet til vårens tiltak, har vi kommet langt. Når det nærmer seg arrangementet sender vi ut egne invitasjoner og påminnelser. Dette synes vi fungerer veldig bra og det blir lettere for folk å rydde plass i en hektisk hverdag."

Nettverksbygging på tvers

Styret i lokalavdelingen jobber med vårens arrangementer. De har gode erfaringer i å samarbeide med andre organisasjoner. I disse dager ser de på hvordan de kan jobbe sammen med Tekna.

"Vi ser at det er arrangementer som er relevant for begge utdanningsgrupper. Dette gir også muligheter for nettverksbygging på tvers, noe som kan vise seg svært nyttig".

"Planen er også å jobbe tettere sammen med Styreakademiet i Innlandet fordi lokalavdelingen nå ønsker å sette fokus på styrearbeid. Dessuten er Høgskolen i Lillehammer også med i samarbeidsplanene, hvor de arbeider med et fellesarrangement våren 2017."

En oppfordring fra styrelederen til slutt:

Det er mange spennende tema og arrangementer å ta tak i, men vi ønsker også innspill fra medlemmene våre. Dersom noen har ideer til tema eller arrangementer setter vi pris på at de tar kontakt med oss i styret. Vi ønsker å lage et interessant program for våre medlemmer, så her er det bare å stå på.

Juryens begrunnelse:

Årets Lokalavdeling er stolt av stedet sitt, og viser villig frem bredden av det som finnes i sin store del av Norge til lokalavdelingens medlemmer. Avdelingen har det siste året arbeidet målrettet med utvikling av medlemstilbudet, og levere nå i alle våre segmenter. I tillegg til nye møtearenaer gjennomfører lokalavdelingen flere tradisjonsrike medlemsmøter. På denne måten sørger lokalavdelingen for at enda flere av medlemmene får et godt tilbud. Årets lokalavdeling er Econa Hedmark og Oppland.