Econa ikke beroliget

Etter at Econa stilte spørsmål ved Arbeidstidsutvalgets forslag om en ny, delvis uavhengig stillingskategori (DN 13/1), har både utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe (DN 15/1) og adm. direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke (DN 16/1) tatt til motmæle mot oss.

Virke fastslår, merkelig skråsikkert, at det er «rett og slett feil» når vi skriver at forslaget er uklart. Ulltveit-Moe er uenig i at utvalget foreslår å åpne for en lengre arbeidsuke. Men, i sitt svar til Econa avslutter hun likevel med å understreke at man gjennom «endret arbeidstidsregulering kan åpne for at de som har lyst kan arbeide noe mer uten å bryte loven». Her ligger hele poenget i det Econa ønsker å få frem. Ved å «åpne» for at arbeidstakere kan jobbe 48 timer bidrar man nettopp til at den normale arbeidstiden øker. Og man trenger ikke være økonom for å se at 48 timer er mer enn 40 timer.

Econa er opptatt av mulighetene for fleksible arbeidstidsordninger, og vi har tidligere sagt at vi er positive til å vurdere en ”mellomkategori” som favner flere ansatte som sitter i uavhengige stillinger, men det er selvsagt ikke likegyldig hvordan denne utformes.

Econa er altså bekymret over at det foreliggende forslaget kan medføre en normalisering og snikinnføring av 48-timers arbeidsuke for svært mange arbeidstakere. Vi står fast ved at det ikke er behov for å øke den normale arbeidstiden i norsk arbeidsliv. At Arbeidstidsutvalgets forslag, etter vår mening, kan åpne for nettopp dette, mener vi er problematisk.

Det er vanskelig å vite i hvilken grad en slik endring er tilsiktet fra de ulike utvalgsmedlemmene. Uansett betyr det lite hvis dette blir det faktiske resultatet. 

Vi blir i så måte slett ikke beroliget etter Virkes bombastiske avvisning av diskusjon om utvalgets forslag.

Kommentaren er også publisert i DN 21. januar 2016.

Relaterte artikler