Econa inngår partnerskap med SHE

Econa har inngått parternskap med SHE. Målet er å spre kunnskap om mangfold og lønnsomhet, og å bidra til økt kjønnsbalanse i det private næringslivet.

Torsdag 5. mars samles nærmere 2.000 personer for å dele kunnskap om og tiltak for økt likestilling i næringslivet. På scenen står også Econa, hvor vi vil legge frem ny forskning på området.

Det siste året har CORE – senter for likestilling forsket på økonomer og likestilling gjennom prosjektet «Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer» på oppdrag fra Econa.

– For at funnene i rapporten fra CORE skal bidra til endring, er vi avhengig av å få spredd kunnskapen bredt. Det var derfor naturlig for oss å finne samarbeidspartnere som kan bidra til dette, påpeker administrerende direktør i Econa, Nina Riibe.

– Vi er veldig imponert over hvordan SHE har bidratt til å øke bevisstheten rundt likestilling i næringslivet og samlet et meget sterkt lag av samarbeidspartnere. Høydepunktet i dette er selvfølgelig SHE Conference, hvor vi gleder oss til å være en del av et meget sterkt program, sier en entusiastisk Riibe.

Temaet for årets konferanse er «Less talk, more action», noe Riibe mener passer foreningen godt. Hun viser blant annet til tiltakspakken Econa utarbeidet i fjor.

- At mangfold lønner seg er hevet over enhver tvil, og et lite land som Norge kan ikke parkere halvparten av talentene. Det er derfor på høy tid at vi flytter fokus over på å hvordan vi kan skape endring i praksis, avslutter Riibe.

Rapporten fra CORE vil bli presentert i mars.