Digital transformasjon Nr.6 2017
AKTUELT
En 360-graders prosess
Teknologi gir store muligheter for både effektivisering av dagens prosesser og det skaper muligheter for fremtidens pasientbehandling, slår administrerende direktør Erik M. Hansen fast.
FAGDEL
Hva er digitalisering?
Digitalisering er blitt et moteord, noe man må skrive om fort, før det blir gammeldags igjen. Men hva betyr det egentlig, hvorfor kommer det så til de grader frem i samfunnsdebatten i disse tider, og hvordan skal vi egentlig tenke om digitalisering og fremtiden?
FAGDEL
Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold
I mai 2018 kommer nye personvernregler, da skal EUs forordning for personvern implementeres i norsk lov. Dette vil få konsekvenser for ivaretakelse av personvernet og håndtering av personopplysninger på en rekke samfunnsområder, også for norske virksomheters bruk av ulike kontrolltiltak rettet mot ansatte og det arbeidet som utføres.
FORENING
Hva kan arbeidsgiver lagre av personlig informasjon om deg når du slutter i virksomheten?
Før digitaliseringens tid lagret arbeidsgiver informasjon om sine ansatte i fysiske arkiv – typisk nedlåst i arkivskap hos nærmeste leder. Slik er det ikke lenger. Digitale verktøy gjør at arbeidsgiver nå kan lagre tilnærmet ubegrenset med personlig informasjon elektronisk, nesten på ubestemt tid. Dette gir behov for å regulere vernet av ansattes personopplysninger.
Aktuelt
Fagdel
Forening