Magma

Magma Topp Banner
Regnskap og revisjon Nr.1 2020
Skårunge i årsoppgjøret
AKTUELT
Skårunge i årsoppgjøret
– Jeg skal være revisor hele livet, og jeg er sikker på at jeg kommer til å oppleve faglig utvikling hele tiden! Kristoffer Sanden Klausen (27) er nyansatt revisor i EY, og gleder seg til å være med på sin første runde med årsoppgjør.
Forventer uendret risikopremie og bærekraft mer i fokus
AKTUELT
Forventer uendret risikopremie og bærekraft mer i fokus
Finansanalytikerne anslår markedsrisikopremien i det norske markedet til å ligge uendret på fem prosent. Men flertallet mener selskaper med svak prestasjon på miljø og bærekraft bør få påslag i avkastningskravet.
Opp som en løve og ned som en skinnfell – hvor er departementet?
FAGDEL
Opp som en løve og ned som en skinnfell – hvor er departementet?
Aksjeloven, regnskapsloven, regnskapsførerloven og revisorloven har vært til vurdering. Utvalg ble nedsatt, jobbet steinhardt, og leverte. Mange år senere står vi igjen med helt marginale endringer, og mye er satt på vent. –Hva nå, spør vi. Men departementene er ganske tause.
Rabatter i arbeidsforhold
FAGDEL
Rabatter i arbeidsforhold
Her får du innsikt i det nye regelverket for korrekt skattemessig håndtering av rabatter for ansatte, altså fordel fra arbeidsgiver som består i annet enn lønn. Du får vite hvilke forpliktelser arbeidsgiver har, og hvilke ytelser som inngår i definisjonen skattefrie personalrabatter.
Aktuelt
Fagdel
Forening