Magma

Magma Topp Banner
Organisasjon og ledelse Nr.2 2019
Digitaldirektøren som endringsagent
FAGDEL
Digitaldirektøren som endringsagent
Digitaldirektøren tar rollen som endringsagent, og må ha god kompetanse på styring og ledelse. For å sikre kontroll over digitale ressurser og organisasjonsmessig kompetanse, er det viktig at digitaldirektører har en tydelig rolle og et klart mandat.
Start smart
FAGDEL
Start smart
Det som skjer de første minuttene i et møte betyr mye for videre samarbeid. Teamenes forhold til mål, motivasjon, koordinering og kreativitet preges i stor grad av det som skjer i oppstarten, så det gjelder å komme godt ut fra hoppkanten.
Mellomledelse – en spesiell form for ledelse?
FAGDEL
Mellomledelse – en spesiell form for ledelse?
Mellomledere spiller en viktigere rolle som informasjonsformidlere enn ledere på andre nivåer. Et uventet funn er at mellomledere opplever mindre rollekonflikt, emosjonelt press og tidspress enn det andre ledere gjør.
Hva er verdien av verdibevissthet?
FAGDEL
Hva er verdien av verdibevissthet?
Lederes verdibevissthet påvirker innovasjonsaktiviteten. Det er sammenheng mellom verdibevissthet og indre motivasjon, og mellom indre motivasjon og innovasjon. Som Magma-redaktør Charlotte Hartvigsen Lem sier det: Vi må velge det som er rett, og ikke bare det som er lett.
Aktuelt
Fagdel
Forening