Magma

Magma Topp Banner
Kommunikasjon Nr.4 2018
Ledelse gjennom kommunikasjon
FAGDEL
Ledelse gjennom kommunikasjon
Å lede gjennom sjefing, hierarki og enveis kommunikasjon fungerer ikke i moderne organisasjoner. Tåkelegging, f.eks. å bruke ordet «markedstilpasning» for å pynte på ord som ansettelsesstopp, nedbemanning og oppsigelser, fungerer dårlig. Få 12 konkrete råd for god lederkommunikasjon!
Ansattes preferanser for lederkommunikasjon
FAGDEL
Ansattes preferanser for lederkommunikasjon
Norske ansatte foretrekker klar kommunikasjon rundt konfliktløsing og problemløsing, samt kommunikasjon som viser hensyn til andre. Men visste du at det finnes regionale forskjeller for hvordan ledere bør kommunisere for å finne løsninger på hverdagslige, jobbrelaterte problemer?
Passiv-unnvikende ledelse – en høyrisikosport?
FAGDEL
Passiv-unnvikende ledelse – en høyrisikosport?
Lederens unnlatelsessynder kan koste dyrt: Studier viser tydelig sammenheng mellom passiv-unnvikende ledelse og passiv kontraproduktiv medarbeideratferd. Organisasjoner er særlig sårbare for passive og unnvikende former for destruktiv atferd hos både ledere og medarbeidere.
Oppsigelse grunnet arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner
FORENING
Oppsigelse grunnet arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner
Stillingsvernet er sterkt, og det skal mye til for å si opp en arbeidstaker som ikke fungerer i stillingen. Det går imidlertid en grense. Dersom arbeidstakerens arbeidsprestasjoner er dårligere enn det arbeidsgiver med rimelighet kan forvente, kan dette gi grunnlag for å si opp arbeidstaker.
Aktuelt
Fagdel
Forening