Magma

Magma Topp Banner
Innovativ forretningsutvikling Nr.7 2018
Lånte fjær sikrer både bærekraft og lønnsomhet
AKTUELT
Lånte fjær sikrer både bærekraft og lønnsomhet
Målet er å få ned overforbruket og bidra til bærekraft – men det må være lønnsomt. Bedriften Fjong er et kroneksempel på hvordan man kan tenke nytt rundt forretningsmodeller, både på inntektssiden og når virksomheten skal finansieres.
Endringer, reformer og adaptivt lederskap
AKTUELT
Endringer, reformer og adaptivt lederskap
Endringer er nærmest blitt det stabile, og kan også forstås som symbol på handlekraft og modernitet. Gjennomføring av endringer, fusjoner og reformer er ofte utfordrende for alle grupper av ansatte, og setter store krav til ledere.
Innovering og digitalisering uten flaks
FAGDEL
Innovering og digitalisering uten flaks
Hvordan bruke en kombinasjon av «jobs to be done» og designtenking i arbeidet med innovasjon? Artikkelen gir eksempler på hvordan prosessene kan gjennomføres, og synliggjør hvordan Telenor strategisk har brukt en kombinasjon av disse verktøyene i sin innovasjonsaktivitet.
Innovasjon i husholdningene
FAGDEL
Innovasjon i husholdningene
Husholdningene utgjør et betydelig tilskudd til norsk entreprenørskap og innovasjonskapasitet. 11,5 prosent av norske husholdninger har utviklet nye produkter eller tjenester på fritiden de tre siste årene, mens tilsvarende tall for bedrifter er 37 prosent.
Aktuelt
Fagdel
Forening