Magma

Magma Topp Banner
Arbeidsliv Nr.1 2021
Skill deg ut som leder på LinkedIn
AKTUELT
Skill deg ut som leder på LinkedIn
Mange ledere går glipp av muligheter fordi de undervurderer viktigheten av differensiering og synlighet på LinkedIn.
Norge trenger flere jobbskapere – og økonomer
FORENING
Norge trenger flere jobbskapere – og økonomer
Det er bruk for økonomer i både opp- og nedgangstider, og økonomer viser omstillingsevne når arbeidsoppgaver eller organisering må endres. For at Norges skal lykkes med å skape mer enn 250 000 nye arbeidsplasser på kort tid, trengs det flere dyktige økonomer.
Ledere må sikre at ansatte trives og utvikles også på hjemmekontoret
FAGDEL
Ledere må sikre at ansatte trives og utvikles også på hjemmekontoret
Medarbeiderne må oppleve trivsel og velvære mens de utfører jobben sin, ikke bare når de er borte fra den. Artikkelen ser på hvordan ledere kan vurdere tiltak på individuelt, teamnivå og organisasjonsnivå.
Pandemien forsterker både organisasjonens styrker og svakheter
FAGDEL
Pandemien forsterker både organisasjonens styrker og svakheter
HR-direktørens rolle har blitt mer sentral og tettere på forretningsbeslutninger.
Aktuelt
Forening
Fagdel