Magma

Magma Topp Banner
Globale forretningsmodeller og styring Nr.7 2019
Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi
FAGDEL
Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi
Hvordan påvirkes norsk verdiskaping av økt globalisering? Selv om betydningen av utenrikshandel målt i BNP har blitt redusert gjennom de siste 50 årene, er endringene på foretaksnivå store. De fleste store norske aktørene har blitt til multinasjonale foretak med aktiviteter i mange land.
30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor – erfaringer og veien videre
FAGDEL
30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor – erfaringer og veien videre
Telenor har en unik internasjonaliseringshistorie og forutsetninger for å forstå hvordan kunnskapsdeling oppstår og virker i en stor global virksomhet. Gjennom omfattende studier har Telenor identifisert fire læringspunkter om kunnskapsdeling til nytte for ledere.
Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk
FAGDEL
Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk
Virtuell samhandling er krevende, og forutsetter høyt tillit og gode tekniske løsninger. Det må være god struktur på arbeidsprosessene, vi må skape rom for sosialisering, og det må bygges kultur som støtter opp under arbeidsformen. Her får du åtte konkrete råd for effektiv virtuell samhandling.
Hvordan
FAGDEL
Hvordan "mission" motiverer ansatte til gode prestasjoner
Forfatterne presenterer begrepet mission, en bedrifts definerte verdigrunnlag, og diskuterer hvilke konsekvenser dette har for ledelse av bedriften. Forfatterne presenterer fem råd til bedrifter som ønsker å bruke "mission" som drivkraft.
Aktuelt
Fagdel
Forening