Magma

Magma Topp Banner
Varsling Nr.3 2018
Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers varslervern, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2
FAGDEL
Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers varslervern, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2
Når en arbeidstaker varsler, utløses et særskilt rettsvern. Det påvirker arbeidsgivers styringsrett, altså muligheten til å ta en rekke beslutninger som ensidig får betydning for arbeidstakeren. Det særskilte rettsvernet innebærer bl.a. at arbeidstaker vernes mot enhver form for gjengjeldelse.
Arbeidsgivers ansvar ved trakassering og seksuell trakassering
FAGDEL
Arbeidsgivers ansvar ved trakassering og seksuell trakassering
Varsling og trakassering – hva er nytt i loven? Trakassering og seksuell trakassering er forbudt. Arbeidsgivere har etter loven en aktivitetsplikt for å forebygge diskriminering og trakassering i virksomheten. Arbeidstakeres har også ansvar og plikter når det gjelder å varsle om kritikkverdige forhold.
Aktuelt
Fagdel
Forening