Magma

Magma Topp Banner
Ledelse i kontekst Nr.5 2018
Rollen som førstelinjeleder og endringsaktør: en uriaspost
FAGDEL
Rollen som førstelinjeleder og endringsaktør: en uriaspost
Førstelinjeledere er lite engasjert i mål- og strategiprosesser, og hemmes av begrenset makt og myndighet. Forfatterne utfordrer forestillingen om flate norske organisasjoner med kort avstand og god kommunikasjon mellom nivåene.
Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere?
FAGDEL
Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere?
Familie og andre nære relasjoner betyr mye for at kvinner skal velge å bli toppledere. Stort engasjement og vilje til å ta ansvar og ønske om å påvirke, veier tungt. Få innsikt og råd til hvordan man kan rekruttere flere kvinnelige toppledere!
Norges idrettsforbund, organisasjonskultur og endringsledelse
FAGDEL
Norges idrettsforbund, organisasjonskultur og endringsledelse
Norges idrettsforbunds ledelse fikk kritikk for å ikke leve opp til forventningene om godt styresett. De har jobbet med å bedre tilliten blant medlemmer og i allmenheten, men forfatteren mener de bør fokusere mer på organisasjonskulturens betydning for endringsledelse.
Ledelse som løvetann: kritiske perspektiver på ledelse i kontekst
FAGDEL
Ledelse som løvetann: kritiske perspektiver på ledelse i kontekst
Uavhengig av om vi har lederroller eller er ansatte uten personalansvar, bør vi stoppe opp fra tid til annen og tenke gjennom våre antagelser omkring ledelse, skriver Susann Gjerde. Tar du utfordringen kan du bli en bedre leder – eller en bedre ansatt!
Aktuelt
Fagdel
Forening