Magma

Magma Topp Banner
Bærekraftige forretningsmodeller Nr.5 2019
Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst
FAGDEL
Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst
Hvordan kan næringsstrukturen i en region skape gode levekår og velferd for regionens innbyggere i et bærekraftperspektiv? Vekstbarometeret gir faktagrunnlag og kan fungere som styringsverktøy for bedre beslutninger i politikk og næringsliv.
Regulering for bærekraft?
FAGDEL
Regulering for bærekraft?
Fra 2013 må børsnoterte selskaper rapportere om arbeidet med samfunnsansvar i årsrapporten. Men virker det? Konklusjonen er at lovendringen i 2013 har hatt en effekt, men at den ikke har ført til omfattende endringer.
Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen
FAGDEL
Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen
Sett at du og jeg og hele organisasjonen vi jobber med, tar klimaproblemet på alvor. Hvordan kan et selskap, en sektor eller et helt land dokumentere at vi arbeider i tråd med klimamålet i Paris-avtalen?
Ti år i forskningsformidlingens tjeneste
FORENING
Ti år i forskningsformidlingens tjeneste
Økonomifaget er i utvikling. Hvert nummer av Magma gir deg fersk forskning og oppdatert kunnskap om økonomifaget. – Du flyter ikke evig på gamle eksamensresultater, sier Magmas redaktør gjennom 10 år, Charlotte Hartvigsen Lem.
Aktuelt
Fagdel
Forening