Econa Mentor

Econa Mentor er et mentorprogram som strekker seg over et år. Mentoren og adepten drøfter en konkret utfordring eller problemstilling i arbeidslivet om f.eks. karriereutvikling eller overgangen fra fagekspert til leder. Dere møtes gjerne en time i måneden.

Fokus på møtet

Du får gode råd innenfor et tema du ønsker å diskutere, og du kan bli inspirert av å høre hvordan mentoren din har opplevd liknende situasjon tidligere. 

Som mentor kan du dele dine erfaringer og hjelpe en som trenger råd i en gitt situasjon.

Ideer til temaer

Under er forslag til emner dere kan drøfte, men dere står fritt til å velge selv hvilke emner dere skal fokusere på.

 • Relasjon til leder og kollegaer
 • Hvordan jobbe med nettverk internt og eksternt
 • Posisjonering på arbeidsplassen
 • Ambisjoner og karrieremål
 • Hvordan gjør jeg et godt førsteinntrykk?
 • Arbeidslivets uskrevne regler
 • Balansen mellom jobb og fritid
 • Forstå din nye rolle – fra fagekspert til leder
 • Hvordan lykkes gjennom andre?
 • God kommunikasjon i lederrollen
 • Teamledelse og teamutvikling
 • Hvordan øke egen gjennomslagskraft?

Praktisk informasjon om Econa Mentor

 • Econa Mentor begynner med et avklaringsmøte der dere ser om kjemien stemmer, og dere får mulighet til å avklare forventinger og det praktiske rundt mentorforløpet.
 • Dersom dere ønsker å inngå et mentorforløp møtes dere ca. en gang i måneden over 10-12 måneder, der hvert møte varer i ca. en time.
 • Du som adept kontakter du din mentor for å avtale tid og sted for det første møtet.
 • Når dere har inngått en avtale om å møtes, forventes det at begge parter overholder dette.
 • Dere bestemmer selv hva dere skal snakke om på møtet, men det kan gjerne være en spesiell utfordring eller spørsmål du har til mentoren.
 • Det forventes at du som adept jobber med oppgavene som dere avtaler mellom møtene.

Disse rammene er felles for deres mentorforløp. Vi anbefaler dere til å bruke disse for å avklare deres forventninger i rollen som mentor og adept.  

Påmeldingsfristen for dette opptaket til Econa Mentor er gått ut, nytt opptak kommer i løpet av april.