Econa møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og politisk ledelse

Econa, med mange ledere i medlemsmassen, jobber for at flere kvinner når toppledelsen i norske bedrifter. Dette fikk vi snakket med næringsministeren om, hvor vi også presenterte vår fremtidige forskning med CORE og spilte inn en episode til podcasten «Kvinner og toppledelse». Med på møtet var administrerende direktør Tom Bolstad, ansvarlig for satsingen Maria Østerhus Lobo, samt Jelena Mandic og Heidi Fuglesang, som arbeider med kvinner og toppledelse hos Econa.

Econa møter Torbjørn Røe Isaksen

Det er kun 21 kvinnelige administrerende direktører blant de 200 største selskapene i Norge. Og vi finner det samme blant Econas medlemsmasse.

Hvorfor er det ikke flere kvinner i toppledelsen og hva skal til for å få en mer kjønnsbalansert ledelse?

Econa fikk møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet for å bidra positivt inn i debatten ved å vise frem mulighetene som finnes.

Econa har inngått et samarbeid med CORE (senter for likestillingsforskning) som skal undersøke forholdet mellom karrierelogikk og tilretteleggingslogikk når menn og kvinner stifter familie og får barn. Dette kan være karrierefremmende, men potensielt familieuvennlige forventninger og krav som økonomer møter i ulike stillinger og sektorer. Næringsministeren viste interesse for forskningen og understreket paradokset med at tiltak som er familievennlige, ofte også kan bremse karrieren i kortere eller lengre perioder.

Videre er det tydelig at Torbjørn Røe Isaksen er engasjert i problemstillingen og hvordan næringslivet taper på homogenitet:: «Bedriftene har et åpenbart ansvar. Det er for lett å skylde på at kvinner ikke vil. Bedrifter må har mangfold høyt oppe på agendaen i ledergruppen, ha en klar strategi og klare mål, i tillegg til å være aktive i utvelgelsesprosessen. Uten kvinner i ledelsen vil ikke bedriften klare å tiltrekke seg unge kvinnelige talenter. Hvem vil jobbe for en bedrift der man ikke ser en mulighet for egen utvikling og progresjon?»

Det finnes ingen enkle løsninger som passer politikere, familier, næringsliv og samfunn. Allikevel må dette på dagsorden, og vi som lederorganisasjon ønsker å få til et mer kjønnsbalansert toppledelse, nettopp fordi det lønner seg. Under møtet ble det klart at både Econa og næringsdepartementet har felles mål å jobbe mot – og at vi deler mange av de samme oppfatningene til hvordan vi kommer dit! Regjeringen har utarbeidet Råd for bedre kjønnsbalanse på toppen av næringslivet og Econa jobber med en verktøykasse til medlemmene med konkrete tips.

I tillegg til å presentere Econas synspunkter, skal Torbjørn Røe Isaksen være med i podcasten vår, Kvinner og toppledelse.

Vi takker for møtet!