Econa ønsker tiltak for permitterte studenter!

Econa ønsker tiltak rettet mot studenter som i dag ikke har rett på dagpenger fra Nav.

Bekymret: Live Hølmo, leder for studentene i Econa, håper nå at studentene får den hjelpen de er avhengig av.

Studenter

Per i dag har ikke fulltidsstudenter rett på dagpenger fra Nav da de ikke regnes som reelle arbeidssøkere. 70 % av norske studenter har en jobb ved siden av studiene for å ha råd til levekostnader. Mange av disse, som ellers i samfunnet, har nå blitt permittert fra deltidsjobbene sine, står i fare for å bli nedbemannet og vil da ikke lenger klare å ivareta forpliktelsene sine. De aller fleste av disse lever i utgangspunktet på sparebluss, og kan ikke gjøre de samme kuttene i privatøkonomien som de fleste i arbeid; herunder avlyse ferier, avdragsfrihet på boliglån og studielån, kjøre mindre bil osv. For mange studenter vil derfor denne situasjonen gjøre det svært vanskelig å klare seg uten økonomisk støtte fra foreldre, som kanskje selv er i en økonomisk vanskelig situasjon.

577A9791_ny577A9791_ny
Nina Riibe, administrerende direktør Econa, er klar på hva som skal til.

Econa ønsker derfor følgende tiltak rettet mot studenter:

  • Lånekassen tilbyr en løsning med ekstra studielån til studenter som er permitterte og ikke får dagpenger, eventuelt har mistet jobben. Lånekassen må senere vurdere ut fra dokumentasjon for tapt inntekt om dette skal omgjøres til stipend. De studentene som har inntektsbortfall skal få omgjort ekstralånet til stipend. Ekstra studielån til permitterte er estimert til å koste rundt 500 millioner kroner.
  • Ordningen for ekstra lån gjelder også månedene uten studielån, altså juli og august. I denne perioden skal utbetalingen gjenspeile inntekt gjennom sommerjobb.
  • Ordningen skal være behovsprøvd, men skal i første omgang baseres på egenrapportering og automatisk utbetaling for å begrense arbeidsmengden for Lånekassen. I første omgang utbetales ekstra støtte som rentefritt studielån.
  • Vi anslår at kostnadene knyttet til en økning i ekstra studielån vil ligge rundt 2 milliarder kroner. Det er et usikkert tall, siden behovet er vanskelig å anslå. Da er det estimert at det vil være rundt 100 000 studenter som får et nødlån på 20 000 kroner. Et lån vil uansett betales tilbake, og de umiddelbare kostnadene vil tilbakeføres staten over en gitt tidsperiode.

Studenter som grunnet coronaviruset må avbryte studieåret, og som ikke får tatt igjen studiene før neste semester, får forlenget studiestøtten tilsvarende den forlengede studietiden. Hele lånet for perioden uten godkjent studie omgjøres til stipend.

Etter og videreutdanning

Vi støtter forslaget om å tilrettelegge for at kompetanseheving kan være et tiltak som gjør at vi kan komme styrket ut av denne perioden. Her kreves det at ikke bare arbeidsgivere er kreative i sin tilnærming til kompetanse, men også at utdanningsstedene er innovative i utvikling av undervisningsopplegg.

Econa ønsker derfor følgende tiltak rettet mot arbeidstakere som er arbeidsledige og studerer:

  • Fram til normalsituasjon oppstår bør det være midlertidig unntak slik at dagpenger kan kombineres med kompetanseheving, herunder studier som gir studiepoeng.
  • Offentlige utdanningsinstitusjoner som har mulighet til å tilgjengeliggjøre studier digitalt bør få støtte til å gjøre det.