Econa Oslo med faglig påfyll; Risikostyring og Compliance

Tirsdag 4. mars samlet nettverksgruppen «Økonomi og Virksomhetsstyring» i Econa Oslo 80 medlemmer til nettverksbygging og faglig påfyll. Temaet for kvelden var «Risikostyring og Compliance i offentlige og private virksomheter».

På programmet var blant annet business cases fra Forsvarsbygg og Kværner. Økonomisjef Tor Kirkenær i Forsvarsbygg viste stolt frem deres strategiske risikostyringsprosess og forklarte hvordan denne og styrings- og rapporteringsprosessen mot departementet var blitt digitalisert i deres LIS (ledelsesinformasjonssystem). VicePresident Compliance, Beate Hvam-Axelsen i Kværner, forklarte hvordan de bruker compliance og risikostyring til å forebygge økonomisk kriminalitet i sin internasjonale organisasjon.

Takket være gode foredragsholdere og en særdeles munter tilhørerskare, ble rammen for arrangementet både faglig robust og lærerik. I tillegg ble dette en flott sosial nettverksarena.

Risikostyring 3Risikostyring 3Risikostyring 3- Jeg er glad for at folk prater sammen og stifter nye bekjentskaper, stiller gode og reflekterte spørsmål og ikke minst at så mange stiller opp og engasjerer seg i de sakene som nettverket setter fokus på, sier Christian Fredrik Mathisen i Econa Oslo. Dette bekrefter at vi har et riktig fokus som treffer våre medlemmer. Vi legger ned mye energi i å få disse samlingene til å bli gode møtepunkter. Derfor er det svært hyggelig og motiverende når mange gir tilbakemelding på at det er verdifullt å tilbringe noen timer sammen med oss en ettermiddag, sier Christian Fredrik.

Han anbefaler alle å få med seg samlingen «Verdien av Endringsledelse: The People side of Change» den 18. mars (følg lenke under for påmelding). Han oppfordrer også alle interesserte til å melde seg inn i nettverkets LinkedIn gruppe, en arena nettverket bruker for å informere og engasjere de over 800 medlemmene i Oslo. Her vil også presentasjoner og slides fra dette og kommende møter blir tilgjengeliggjort.

Risikostyring 4Risikostyring 4Risikostyring 4

Nettverksbygging med mat og mingling.

For mere informasjon om «Verdien av endringsledelse» følg denne lenken.

For mer informasjon om arrangementet, følg denne lenken.