Econa setter krisestab

Kjære medlemmer! Coronaviruset har slått inn over Norge med dramatiske virkninger og vil ramme også våre medlemmer på mange måter. Econa satte krisestab i helgen for å koordinere alt vårt arbeid med korona-epidemien og virkningene av den.

Krisestaben ledes av administrerende direktør Nina Riibe og vil møtes digitalt flere ganger daglig for å koordinere arbeidet.

For samfunnet er selvsagt håndteringen av smittesituasjonen og utfordringene for helsevesenet det aller viktigste. Men de økonomiske konsekvensene blir også kolossale. Og Econas medlemmer vil bli direkte berørt på flere måter. Det er ventet en bølge av permitteringer ganske umiddelbart, og oppsigelser kan også komme dersom konsekvensene blir store og pandemien langvarig.

Foreløpig har vi prioritert å arbeide med våre innspill til de krisepakkene som regjeringen og Stortinget jobber med. Vi arbeider direkte mot politiske myndigheter og i tillegg gjennom Akademikerne.

For Econa er det viktig at det kommer tiltak som avhjelper situasjonen for de av våre medlemmer som blir permittert. Dagens løsning med at permitteringer kan iverksettes med svært kort varsel, og at arbeidsgivers plikt til å betale ordinær lønn foreslås redusert til 2 dager, slår urimelig ut for arbeidstaker. Arbeidstakere under permittering får maks 7 190 kroner per uke før skatt i dagpenger (62 % av 6 x Folketrygdens grunnbeløp). Econa, i samarbeid med Akademikerne, vil jobbe for å redusere den økonomiske belastningen som ser ut til å legges på arbeidstakere.

Danske bank

Vi har i helgen også vært i kontakt med vår bankforbindelse Danske Bank. Bankens norske toppsjef, Trond F. Mellingsæter, forsikrer oss om at banken i hele helgen har arbeidet med tiltak for å hjelpe sine kunder, og ikke minst våre medlemmer. Mellingsæter lover personlig å komme tilbake til oss så snart tiltakene er konkretisert.

Kontakt:

Vi er tilgjengelig for medlemmene våre 24/7. 

Nina Riibe, Administrerende direktør
E-post: nina.riibe@econa.no
Mobil: +47 976 51 460

Maria Østerhus Lobo, Leder for kommunikasjon og samfunnspolitikk
E-post: maria@econa.no
Mobil: +47 909 10 386

Per Christian Rogdar, leder for Arbeidslivsavdelingen
E-post: per@econa.no
Mobil: +47 997 09 930

Juridisk bistand

Har du spørsmål om dine rettigheter? Econa gir juridisk bistand fra Econas advokatkontor. 

Trenger du å snakke med en advokat, kan du kontakte oss her: https://www.econa.no/advokathjelp.
Vi kan også kontaktes på telefon 22 82 80 00. Denne telefonen er bemannet hverdager kl. 08.00-16.00.

Les mer: Spørsmål og svar om permittering