Econa setter krisestab for studenter

Kjære studentmedlem! Coronaviruset har slått inn over Norge med dramatiske virkninger og vil ramme også våre medlemmer på mange måter. Econa økte i helgen beredskapen for å koordinere alt vårt arbeid med corona-epidemien og virkningene av den.

Krisestaben ledes av administrerende direktør Nina Riibe og vil møtes flere ganger daglig for å koordinere arbeidet. Om nødvendig, vil det bli gjennomført telefon- eller Skype-møter om smitte- og karantenesituasjonen tilsier det.

For samfunnet er selvsagt håndteringen av smittesituasjonen og utfordringene for helsevesenet det aller viktigste. Men de økonomiske konsekvensene blir også kolossale. Og Econas medlemmer vil bli direkte berørt på flere måter. Som student oppleves jobbhverdagen usikker og mange har spørsmål om hvilke rettigheter man har.

Foreløpig har vi prioritert å arbeide med våre innspill til Regjeringens krisepakke. Vi arbeider direkte mot politiske myndigheter og i tillegg gjennom Akademikerne.

Forsikring, stipend og lån

Studentforsikringen i Econa gir deg flere rettigheter. Du kan lese mer om forsikring for studenter her:

Studenter i Norge: https://www.storebrand.no/site/akademikerne.nsf/studentforsikring/econa

Studenter i utlandet: https://www.storebrand.no/site/akademikerne.nsf/studentforsikring-utland/econa

Ta kontakt med Storebrand dersom du har spørsmål om forsikringen.

Lånekassen skriver på sine nettsider: Det du har fått innvilga i stipend og lån for dette skoleåret får du behalde, sjølv om du må reise heim frå studiestaden din.  Dersom du har søkt stipend og lån til eit utanlandsopphold som ikkje kan gjennomførast på grunn av koronavirus, må du gi beskjed til Lånekassen. Vi kan då stoppe utbetalingar som du ikkje har rett til. Det gjør du ved å logge inn og sende oss e-post fra Dine sider.

Eksamen uteblir - hva gjør jeg?

Mange studenter er nå usikre på om de får avlagt eksamen i tide. Vi jobber opp mot arbeidsgivere for å sikre fleksibilitet overfor studenter som rammes.

Lånekassen skriver følgende på sine nettsider “Dersom du ikkje får teke eksamen, går glipp av undervisning eller kanskje må avbryte utveksling i utlandet på grunn av coronaviruset, er det viktig at du får ei stadfesting frå lærestaden din som viser at dette er årsaka”.

Kontakt

Vi er tilgjengelige 24/7 for spørsmål fra medlemmene våre. 

Du kan ringe Econa på 22 82 80 00 hverdager fra 8-16 eller sende mail til: post@econa.no. For andre tidspunkt:

Nina Riibe, Administrerende direktør
E-post: nina.riibe@econa.no
Mobil: 47 976 51 460

Maria Østerhus Lobo, Kommunikasjonsdirektør
E-post: maria@econa.no
Mobil: 47 909 10 386

Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!