Econa søker ny administrerende direktør

Econa søker ny administrerende direktør som skal ha overordnet ansvar for daglig drift og utvikling. Rett kandidat har solid ledererfaring, gjerne fra større organisasjoner.

Econa søker ny administrerende direktør

Econa organiserer studenter og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi er 22.000 medlemmer, hvorav 3.000 studenter. Econa jobber for å gi medlemmene gode og relevante tilbud gjennom hele karrieren, og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet. Vi er med i Akademikerne med 208.000 medlemmer, og jobber med å utvikle gode kommersielle fordeler gjennom Akademikerne Pluss.

Econa arbeider for å sikre at norsk økonomisk/administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard. Organisasjonen skal samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og økonomiske interesser og sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for sine medlemmer. Mye av samfunnsoppdraget går ut på å jobbe for god kvalitet i norsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, og derigjennom sikre høyt faglig og etisk nivå blant medlemmene.

Ny administrerende direktør skal ha overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av Econa. En viktig oppgave blir, sammen med øvrig ledelse og styret, å utarbeide strategien for neste periode, implementere den og sammen med resten av organisasjonen oppnå de mål og posisjoner som blir definert.

Vi søker derfor en trygg, visjonær og relasjonsorientert direktør til å lede videreutviklingen av Econa i Norge.

Rett kandidat har solid ledererfaring, gjerne fra større organisasjoner med sammensatte styringsmodeller og flere interessenter. Det er en fordel å ha erfaring fra medlems- og interesseorganisasjoner, men det er ikke et krav. Du har gjerne erfaring med å utvikle og gjennomføre gode strategier med tydelig prioriteringer og mål.

Vi søker en tydelig, endringsfokusert og synlig direktør. Stillingen krever god rolleforståelse, interesse for Econas virksomhet og samfunnsoppdrag. Du er en dyktig kommunikator på alle flater, evner å skape en tydelig stemme for Econa eksternt, og internt være samlende og tydelig. Rett kandidat har god innsikt i rammebetingelsene som er styrende fra medlemmer, representantskapet og styret. Ny leder må raskt kunne fungere både på et strategisk og operativt nivå, og må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver. Videre må ny leder ha forståelse og innsikt i ideelt arbeid med hode og hjerte for Econa.

Du har høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi eller lignende. Det er en fordel om du er medlemsberettiget.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Line Askeland, tlf. 415 77 411 eller Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 i BackerSkeie Executive Search.

Søknad med CV sendes snarest via www.backerskeie.no - søk på stillingen her.