Econa støtter nasjonal vitnemålsbank

Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel for å opprette en nasjonal vitnemålsbank. Målet er å unngå forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter. Gjennom en slik vitnemålsbank kan man synliggjøre sine resultater for arbeidsgivere og andre, samtidig som mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt.

Det er Kunnskapsdepartementet som vil eie vitnemålsbanken. Departementet har invitert relevante aktører til å komme med innspill. Econa har gitt sin uttalelse, og støtter forslaget:

Econa er enige i forslagene som gjelder vitnemålsbank, klageordning for SIU og NOKUT. Forslaget om å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve gjelder lærerutdanningen, og det har vi ikke noe syn på.

Les hele høringsuttalelsen her.

Kontakt:

Joakim Østbye, fagsjef i Econa