Econa Telemark søker Trainee plasser for økonom

28.4.2020

TraineeEcona Telemark ser med glede at Vekst i Grenland i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen og Høgskolen i Telemark nå arbeider for å etablere et regionalt trainee-program etter mønster av Trainee Sør for studenter på mastergradnivå som ønsker å flytte til eller teste ut området. Vi ønsker dog å mobilisere våre medlemmer og dere bedrifter i arbeidet slik at programmet får ønsket faglig bredde og også styrker rekrutteringen av økonomer til regionen.

Se pressemeldingen her 

Hensikten er å styrke konkurransekraften ved at virksomheter i regionen får tilgang til høyt utdannet arbeidskraft som ellers ville ha havnet i storbyene. Samtidig styrker det også regionen at flere med høy utdanning bosetter seg her. Og vi gir den unge en spennende og attraktiv inngang til arbeidslivet og sin karrierevei.

Ordningen kan komplettere eksisterende trainee-ordninger eller gjøre det mulig å engasjere en trainee for bedrifter som ikke har en ordning. Bedriftene slipper å ta risiko og kostnad med ansettelse . Trainee ressursen leies fra trainee selskapet i 6 måneder. Traineen har et opplegg med 3*6 måneders engasjement. Både bedriften og trainee får testet hverandre. Målet er at traineen ender opp med et interessant jobbtilbud og fast ansettelse hos en av bedriftene etter endt program.

Erfaringene innhentet fra Sørlandet og Østfold viser begeistrede brukere av ordningen. Disse unge mastergradstudentene bringer inn vitalitet og en analytisk kompetanse som det ikke er så lett å rekruttere området. Effekten av slike ordninger har vist at over 75% av traineene blir fast engasjert og bosetter seg i regionen.

Slike trainee-ordninger, for å tiltrekke høyt utdannede, finnes i de fleste regioner i Norge. Vi er nå i en forstudie fase der vi verifiserer at denne ordningen har livets rett også i denne delen av landet, noe vi regner med. En pilotfase innledes fra høsten og vi ser etter virksomheter som kunne tenke seg å være med i en slik fase.

For mer info, vennligst kontakt: rolf.idar.isaksen@evry.com tlf 91562746, Geir-Morten.Johansen@t-fk.no tlf 95032781 eller Ståle Tveit st@vig.no tlf 95730277.

Eventuelt kan Econa medlemmene kontakte Geir Bårdstu på tlf 92897606 eller geir.bardstu@online.no

pt>