Econa vil arbeide for at aldersgrensene for redusert støtte fra Lånekassen bør heves

Arbeidslivet endrer seg hele tiden og parallelt med dette endrer kompetansebehovet hos arbeidsgivere seg. Hva er løsningen? Livslang læring. Ikke tro at du er ferdig utdannet bare fordi du er nyutdannet. Kravene fra arbeidslivet om å hele tiden være oppdatert blir ikke møtt ved et kurs i ny og ne. Formalkompetansen må heves etter en stund. Og det må den gjennom hele arbeidslivet.

Det kan dessverre være lettere sagt enn gjort. Econa er opptatt av at både arbeidsgiver og arbeidstaker må ta sin del av regningen for å sikre stadig kompetansepåfyll. Det statlige rammeverket må likevel også være tilrettelagt for livslang læring.

I dag gir Lånekassen støtte til høyere utdanning som er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga). Denne støtten er imidlertid begrenset slik at lånetakere som fyller 45 år innen utdanningen avsluttes får en avkorting i utbetalingen. Og er du 65 år får du rett og slett ikke støtte. Dette er ikke godt nok. Econa ønsker at aldersgrensene for redusert støtte fra Lånekassen bør heves. Argumentet om at lånet må være tilbakebetalt innen fylte 65 år er ikke godt nok. Og vil i stor grad veies opp ved at det legges til rette for oppdaterte arbeidstakere som vil kunne bidra i arbeidslivet, betale skatt og produsere resultater for bedriften, helt frem pensjonsalder.

Dette spørsmålet med flere vil behandles førstkommende hovedstyremøte.

Har du innspill eller tanker? Kontakt Maria Østerhus Lobo (maria@econa.no) leder av avdeling for fag og samfunnspolitikk.

 

Les mer om Econas arbeidslivspolitikk her.

Les administrerende direktør Tom Bolstads leder om temaet i siste nummer av Magma