Arrangement Tillitsvalgt

#econaforum19

Velkommen til høsten vakreste eventyr. Målet med #econaforum er å beholde og rekruttere medlemmer ved å motivere, bygge kultur og lære opp frivillige i Econa.