Econas bedriftsgruppe i Evry Norge AS og EVRY Økonomitjenester er nå etablert!

Nesten halvparten av Econas medlemmer i EVRY møtte opp til stiftelsesmøtet. Advokat Cecilie Wille Søvik fra Econa innledet med bakgrunnen for Econas initiativ om å etablere bedriftsgruppe; Econa ønsker å være til stede for våre medlemmer, også lokalt på deres arbeidsplass. En bedriftsgruppe vil kunne bidra til et tett og godt samarbeid med arbeidsgiver, samtidig som man også ivaretar Econas medlemmers behov og interesser på en god måte.

1139052015

Torsdag den 27. november ble det avholdt stiftelsesmøte i EVRYs lokaler. 

Fusjon mellom EVRY AS og Tieto

Behovet for en etablering av en bedriftsgruppe er særlig aktuell på grunn av omorganiseringsprosessen som vil komme i kjølvannet av fusjonen mellom EVRY AS og Tieto. Opprettelse av bedriftsgruppe vil i den prosessen kunne gi våre medlemmer råd og informasjon om hvordan de kan posisjonere seg best mulig med tanke på de endringer og omstillinger TietoEvry skal gjennomgå i fremtiden.

Engasjerte deltakere

Erfaringsmessig får våre medlemmer også større gjennomslagskraft som del av en bedriftsgruppe enn som enkeltmedlem. Av denne grunn tok Econa initiativ til en sondering av interessen for etablering av bedriftsgruppe for Econas medlemmer i EVRY. Ettersom interessen var stor, inviterte vi til møte med sikte på å etablere en gruppe. Econa har over 80 medlemmer i EVRY ASA og EVRY Økonomitjenester AS. Det var godt engasjement blant deltagerne som syntes det var positivt at gruppen ble etablert.

Mange ønsket å hilse den nye gruppen velkommen. Etter Wille Søviks innledning fikk HR-direktør Trond Vinje ordet, som snakket litt om EVRYs samarbeid med bedriftsgrupper for andre organisasjoner, og ønsket også Econagruppen velkommen i EVRY. Deretter snakket leder for Teknas bedriftsgruppe Ole Hugo Jordhøy kort om Teknas erfaringer og betydningen av å delta i utviklingen av virksomheten. Sist ut var Econas medlem Hans Erik Bryn, mangeårig hovedtillitsvalgt i Posten og tidligere medlem av Econas Lønns- og Arbeidslivsutvalg (LAU). Hanfortalte om sine erfaringer fra Econas gruppe i Posten.

Bedriftsgruppen ble etablert ved akklamasjon, og det nye styret ble også klappet inn. Styret består av:

Camilla Flakstad

Monica Steneng, Trondheim

Kjetil Jardam

Lars Petter Mengshoel, Trondheim

Kjell Arne Tresselt

Hans Erik Bryhn (rådgiver)


Har du spørsmål til etablering av bedriftsgrupper, ta kontakt med advokat Cecilie Wille Søvik på e-post cecilie@econa.no eller på telefon 99621620