Econas formål

Econas formål

Econas formål er å:

  • samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
  • virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
  • virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold
  • virke for medlemmenes anseelse og for deres innflytelse og faglige autoritet innen relevante kompetanseområder
  • holde nær kontakt med de norske studiesteder som utdanner økonomer på mastergradsnivå, og utbre kjennskapet til disse og til høyere økonomiutdannelse i inn- og utland
  • holde medlemmene i kontakt med og fremme den vitenskapelige forskning på de økonomisk-administrative fagområder, samt virke for forståelse og utbredelse av resultatene av denne forskning
  • medvirke til at medlemmene også engasjeres i samfunnsspørsmål på de økonomiske, humanistiske og kulturelle områder  

Formålet er hentet fra Econas vedtekter.