Econas studentundersøkelse 2016

Hvordan opplever våre studentmedlemmer studiehverdagen, og hvilke forventninger har de til arbeidslivet? Svarene finner du i Econas årlige undersøkelse blant studentmedlemmer.

studentgruppe jobber sammen

Ett par funn:

  • Undervisningskvalitet scorer jevnt over svakere enn faglig- og sosialt miljø. Her er det spesielt forhold knyttet til kontakten mellom underviser og studenter som trekker ned.
  • Revisjon – elsket og hatet. En snau tredjedel vil, og en snau tredjedel vil ikke jobbe innen regnskap og revisjon.

Les hele studentrapporten

 Analytiker i Econa, Atle Kolbeinstveit, presenterer noen hovedfunn fra undersøkelsen i filmen nedenfor.