Econastipendet 2017 – Stipend til masteroppgave i økonomisk-administrative fag

Skal du/dere skrive om et tema som er relevant for arbeidslivet? I så fall vil vi høre om prosjektet ditt/deres. Søk på Econastipendet i dag!

Student skriver på pc

Høsten 2018: Stipendordningen er til vurdering, og vi kunngjør planlagte aktiviteter/støtteordninger gjennom Econas kanaler når dette er klart.

Slik søker du

Vi vil vite litt om deg/dere, hva som er tema for mastergradsprosjektet, samt og hva som er din/deres foreløpige problemstilling. Dette skal beskrives kortfattet. Det tar 5-15 minutter å søke.

Noen spørsmål til inspirasjon

 • Hva kjennetegner de som forblir attraktive på arbeidsmarkedet helt til pensjonsalder?
 • Hvordan verdsette verdien av ytelsespensjon sammenliknet med innskuddspensjon?
 • Hva kjennetegner arbeidsgivere som lykkes med en livslang karriere for sine ansatte?
 • Master- eller bachelorgrad? Hva er verdien av to års ekstra studier?
 • Kompetansepåfyll i karrieren, nødvendig eller kun moro?

Vi tilbyr

 • To stipender à 30 000 kroner, fordelt på 5 000 kroner per måned per student
 • Tilgang til Econas data på området
 • Medlemmer som gjerne stiller som respondenter ved behov, samt tilgang til verktøy for datainnsamling
 • Kontorplass og deltakelse i Econas arbeidsmiljø
 • Gunstig lunsjordning

Vi ønsker

 • At du bruker kontorplass hos Econa i Oslo, dersom du bor i hovedstaden
 • At du lager en kort oppsummering av oppgaven, som du presenterer for oss
 • At vi kan bruke dine funn i vårt arbeid

Viktige kriterier når vi velger ut en eller to oppgaver som får stipend er at:

 • Oppgaven er relevant for Econa
 • Det er sannsynlig at Econa kan bruke funnene
 • At problemstillingen er nyskapende/kreativ
 • At problemstillingen kan skape engasjement
 • At du/dere har gode akademiske resultater (C eller bedre)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss via karriere@econa.no, eller ring Atle Kolbeinstveit på telefon: 901 97 756.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Her søker du/dere

Søknadsfristen er 18. desember 2016