Arrangement

Egenkapitaltransaksjoner - en risikosport ?

Egenkapitaltransaksjoner omhandler transaksjoner og overføringer mellom selskapet og dets eiere, og omfatter således både forhøyelse/nedsettelse av selskapets kapital, utdelinger, fusjoner, fisjoner samt kjøp av egne aksjer.