Egoisme, den viktigste driveren for frivillie engasjement?

Filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI hevder i Aftenposten 4.12 at det økonomiske mennesket “er et egoistisk vesen som i enhver situasjon ser etter løsningen som er best for seg selv. Selv når det hjelper andre, er det først og fremst for å hente personlig gevinst.”

Er du en av de mange som jobber eller har jobbet frivillig i studentforeningen ved din skole? Da håper jeg du lar deg provosere av påstanden min i overskriften. Jeg har i flere år deltatt i studentforeningsarbeid, og sett det store engasjementet som skapes av norske studenter rundt om i landet. Gjennom kontakt med studentforeninger og deltakelse på arrangementer ved en rekke institusjoner slik som BI, CBS, HiST og NHH har jeg sett den enorme verdien av dette arbeidet, både for studentene og samfunnet generelt. Allikevel har jeg reflektert lite rundt motivasjonen for arbeidet vi gjør og timene vi legger ned. Med det til grunn stiller jeg dere, og meg selv, spørsmålet:

“Hvilke motivasjonsfaktorer ligger bak frivillig arbeid i studentforeninger, og hvilke konsekvenser har dette for optimalt organisasjonsdesign?”

Denne problemstillingen utgjør grunnstammen i masteroppgaven jeg skal jobbe med det inneværende semesteret. Mitt håp er at oppgaven skal kunne føre med seg noe mer enn en bokstav på et papir, men jeg er avhengig av andre for å kunne gjøre forslag til virkelighet. Jeg tar med meg fordelen av flere års erfaring i arbeidet, sammen med utfordringen ved at jeg ikke lenger har muligheten til å implementere mine forslag, dersom de skulle vise seg å være gode. Jeg ønsker derfor å invitere med meg dere i studentforenings-Norge i arbeidet, både for å kvalitetssikre, men også for å kunne utløse forbedringspotensialet som ligger i foreningene.

Jeg ønsker først å undersøke hvilke faktorer som motiverer i ulik grad, og om de kan begrunnes med egoisme, eller også er preget av altruisme og ønske om rettferdighet. I andre fase ønsker jeg å bruke resultatene, sammen med eksisterende teori på området, til å evaluere gjeldende organisasjonsdesign og legge frem forslag til forbedringer og implementering. Min utfordring ligger først og fremst i arbeidets natur, som i stor grad ligger utenfor bibliotekets fire vegger. Jeg trenger studenter å spørre og intervjue, engasjerte personer å diskutere med, og ikke minst noen som kan bringe idéene videre sammen med et ønske om å forbedre sine respektive foreninger.

Dersom temaet virker interessant, og du/dere ønsker å vite mer kan jeg nås på martin.roa.skramstad@gmail.com.

Du kan lese Øyvind Kvalnes' kronikk i Aftenposten her.