Arrangement

Ekskursjon til DNBs hovedkontor i Bjørvika

Interessen for økonomi går på tvers av fylkesgrensene, og i den anledning inviterer vi til et hyggelig og spennende arrangement der vi kan knytte bånd på tvers av geografi og erfaring. For første gang samler vi studenter og yrkesaktive fra Vestfold, Østfold og Buskerud.