Arrangement Faglig

Ekstraordinært årsmøte Econa Trøndelag

Econa Trøndelag innkaller til ekstraordinært årsmøte for å behandle endring i rammevedtekter. Rammevedtektene er fastsatt av Representantskapet i Econa.