Eldre rammes spesielt hardt av økt ledighet

Ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten nå øker klart mest blant arbeidstakere over 60 år. Dette viser hvorfor Econa har etterlyst nytenking om eldre arbeidstakere.

De siste tallene fra NAV viser at antallet helt ledige arbeidstakere over 60 år økte med 16 prosent i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Til sammenligning var økningen arbeidsledige totalt sett 7 prosent. Den nest høyest økningen var i aldersgruppen 50-59 år, hvor oppgangen var 11 prosent.

Tendensen til at ledigheten øker mest blant de eldre har tiltatt gjennom det siste året.

Dette omfatter personer som aktivt søker jobb, og fanger dermed ikke opp dem som av ulike grunner trer ut av arbeidsmarkedet, for eksempel ved å gå over på alderspensjon.

– Tidligere i år oppfordret vi til nytenkning om hvordan vi kan møte eldrebølgen ved å få flere i 60-årene til å jobbe lenger. Vi mener det kreves en mentalitetsendring både hos arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi må tenke kompetanse- og karriereutvikling fremfor pensjonsplanlegging. Utviklingen i ledighetstallene viser at det er nødvendig å ta denne debatten, sier Tom Bolstad, adm. direktør i Econa.

– Pensjonsreformen i privat sektor i 2011 har gjort det klart mer lønnsomt å stå i jobb, og forskning viser at arbeidstakerne har respondert som forventet. De ønsker å jobbe lenger. Ledighetstallene kan tyde på at etterspørselen fra arbeidsgiversiden ikke henger med, og dette blir ekstra tydelig når arbeidsmarkedet generelt svekkes. Det er bekymringsfullt. Vi trenger de eldre i arbeidslivet, sier han.

Frokostmøte om eldre arbeidstakere:

Econa arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset 3. september kl. 08.00-10.00 med tittelen: Best før 62?

Paneldeltagere:

  • Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • Sven Kinden Iversen, fagansvarlig og rekrutteringsekspert i HR Norge
  • Olav Wendelboe Kvam, fagsjef i Spekter
  • Renee Rasmussen, LO-sekretær
  • Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa

Møteleder er Tom Berntzen.

Pressemelding om siste månedstall fra NAV.

Tall og tabeller i PDF.