Elever

Økonomiglede er et undervisningsopplegg for deg som går på ungdomsskolen. Har du lyst til å lære mer om å bestemme over dine egne penger, hvordan tjene de og ha oversikt, ja da er det bare å kontakte din lærer.

Hvis du ønsker å bestemme over dine egne penger er det lurt å kunne litt om økonomi. Da er det lettere for foreldrene dine å stole på at du klarer dette.

Econa har mange økonomer som har lyst til å undervise din klasse i økonomi. Vi kaller disse for økonomitrenere. Hvis du ønsker at en økonomitrener skal besøke din klasse, snakk med læreren din.

I Økonomiglede vil dere jobbe med praktiske oppgaver og få tips fra noen som jobber med økonomi til daglig.

Du er på vei til å bli voksen og kan bestemme stadig mer over din egen økonomi. Og for å bestemme må du vite hva som er lurt og hva som er mindre lurt. Det lærer du i Økonomiglede.

Kunne du tenke deg å jobbe? Her er noen nyttige tips