Magma topp logo Til forsiden Econa

Elin Svarstad

Elin Svarstad er siviløkonom fra Handelshøyskolen ved OsloMet. Hun arbeider som forsker og er stipendiat ved Fafo, der hun blant annet jobber med temaer innenfor arbeidslivsorganisering, lønnsdannelse, varsling og ytringsfrihet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS