Magma topp logo Til forsiden Econa

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen og UiT Norges Arktiske Universitet. Hennes primære forskningsinteresse er intuisjon i betydningen metakognitive følelser som antas å avspeile ubevisst, implisitt kunnskap.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS