En arbeidstidsordning for fremtiden ?

Arbeidstidsutvalget la frem rapport om arbeidstidsregulering onsdag 6. januar. Vi opplever at flere av våre medlemmer unntas fra arbeidstidsbestemmelsene og overtidsgodtgjørelse uten at lovens vilkår for dette er oppfylt. Blir Econas oppfordringer om å sikre gode og fleksible arbeidstidsbestemmelser hørt?

Econa er opptatt av mulighetene for fleksible arbeidstidsordninger. Et grunnleggende prinsipp er imidlertid at all arbeidstid skal kompenseres i form av lønn, ferie eller avspasering. Dagens regler hvor enkelte grupper arbeidstakere er helt unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, er ikke i samsvar med dette prinsippet.

Vi opplever at flere av våre medlemmer unntas fra arbeidstidsbestemmelsene og overtidsgodtgjørelse uten at lovens vilkår for dette er oppfylt. Vi har derfor stort fokus på unntaket for såkalt «særlig uavhengig stilling» og vil foreta en nøye gjennomgang av om Arbeidstidsutvalgets rapport innfrir våre forventninger her.

Vi vil gi en grundigere vurdering av forslaget etter at vi har fått gjennomgått dette, og følge opp saken videre for å ivareta medlemmenes interesser på en best mulig måte.

Per Christian Rogdar og Liv Torill Evenrud, advokater hos Econa Arbeidsliv

Les rapporten her: NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet.