En karriere i globale spørsmål

Siden Marit Røed Ødegaard gikk ut som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1986 har samme arbeidsgiver gitt henne et vell av oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Denne arbeidsgiveren er Yara International, tidligere en del av Norsk Hydro.

I denne artikkelserien, hvor fokus er på økonomer som beslutningstagere midt i de globale megatrendene, treffer Røed Ødegaard på flere: Klimautfordringer, ressursknapphet og fremveksten av nye markeder. 

- Jeg har alltid hatt den oppfatningen at Norge er et lite land i en stor verden, og for meg var Norsk Hydro i 1986 det eneste norske konsernet med en betydelig internasjonal tilstedeværelse. Derfor kom jeg hit, og derfor har jeg blitt værende, sier hun. 

For 30 år siden var Norsk Hydro usikre på hvordan konsernet ville klare seg med base i et land utenfor det som den gang het EF, nå EU. Den lovende unge siviløkonomen ble derfor satt til å analysere handelspolitiske spørsmål. 

- Det var spennende å prøve å finne ut hvilke rammebetingelser og eventuelle konkurranseulemper et norskbasert konsern ville få i forhold til konkurrentene som var innenfor EU. Dette var et nytt og ukjent landskap, erindrer Marit. 

Synlige samfunnsbidrag

- Etter kun et par år ga Norsk Hydro meg permisjon for å ta en MBA ved London Business School. Da jeg kom tilbake fikk jeg produktansvar for et gjødselprodukt med et globalt marked i den delen av konsernet som senere ble skilt ut og gitt navnet Yara, nemlig Hydro Agri. Jeg hadde anledning til å påvirke produktstrategien og følge opp de mange utekontorene, både i og utenfor Europa. 

Jobben i Hydro Agri innebar også kontakt med sluttkunder, inkludert studietur til kaffedyrkere og grønnsaksbønder i Latin-Amerika. Marits rolle inkluderte blant annet ansvar for å kartlegge bøndenes situasjon og behov, samt å tilpasse og utvikle produkter og støtte den lokale organisasjonen som skulle lære opp bøndene i bruken. Hvert år snakker Yaras ansatte med flere hundre tusen bønder over hele verden. Mange av dem er analfabeter eller har liten utdanning, og ofte er demonstrasjonsforsøk i felten den beste metoden å vise dem hva riktig gjødsling kan bety. 

- Yara er først og fremst en kommersiell organisasjon, men helt tilbake til selskapets røtter på Notodden og Rjukan og gründerne Eyde og Birkeland, har vi bidratt med mer til samfunnet enn arbeidsplasser, skatt og overskudd til aksjonærene. For meg personlig var det sterkt å treffe en afrikansk bonde i Tanzania som fikk økonomisk rom til å sende ungene på skole fordi han begynte å gjødsle med våre produkter. Det er en enorm tilfredsstillelse å se at vi kan gjøre en slike forskjell i menneskers liv. 

Mot midten av 1990-tallet fikk hun et mer europeisk ansvar. Først var det å markedsføre selskapets gjødselprodukter i Frankrike, hvor utfordringen var å få gjennomslag hos bøndene for å bruke mer avanserte, effektive og miljøvennlige gjødseltyper. Jobben bød også på personlige utfordringer: 

- Yara er et norsk konsern, men de aller fleste av de nå 13.000 ansatte har andre statsborgerskap. I en betydelig mer hierarkisk organisasjon - både formelt og uformelt - enn hjemme i Norge, hadde jeg ansvaret for å følge opp det franske salgsapparatet. Dette kunne til tider være frustrerende, men erfaringen var en stor opplevelse å ta med seg fra et av Europas aller største jordbruksland. 

Uventede konsekvenser av renere luft

Neste rolle i selskapet grep enda mer inn i forretningsdriften: Leder for business development ved det som på slutten av 1990-tallet var deres største fabrikk, som ligger i Nederland. 

- Dette var tiåret da Europa fikk kontroll på store deler av luftforurensingen. Det som var en god nyhet for folk flest, viste seg å ha til dels negative effekter på mange avlinger. Nå opplevde bøndene for eksempel at kornet fikk mangelsykdommer på grunn av for lite svovel. 

- Her jobbet jeg i en utrolig spennende rolle i skjæringspunktet mellom marked, forskning og produksjon. Vi analyserte hva avlingene manglet, vi så på gjødslingspraksis, vi fant løsninger for hvordan svovel og andre næringsstoffer kunne tilsettes produktene, og vi endret på anbefalingene for gjødsling. Det dreide seg med andre ord om å finne ut hvilke næringsstoffer plantene trengte tilførsel av, hvordan vi kunne produsere nye gjødseltyper i fabrikkene våre, og hvordan vi skulle få lært opp bøndene til å bruke de nye produktene på riktig måte. 

Yara jobber i dag med 15 millioner bønder globalt. Disse dyrker mat til rundt 240 millioner mennesker. Og med et globalt behov for å øke matproduksjonen med 60 prosent innen 2050, sammenlignet med 2005, vil det gå lang tid før selskapet går tom for utfordringer. 

Rett person til strategien

I dag er Røed Ødegaard HR-ansvarlig for forretningsområdet Industrial i Yara, etter en periode som ansvarlig for Global Talent Management. Dette er en strategisk stilling, hvor hun har det øverste ansvaret for at vi har de riktige menneskene på riktig sted til riktig tid for å nå de strategiske målene til forretningsområdet. 

- Ansvaret er delvis å sikre tilgang på talenter utenfra, men enda mer handler det om å kartlegge de menneskene vi har og sikre at disse får en best mulig utvikling for seg selv og for Yara. Det er utrolig inspirerende å se unge talenter vokse, og å se at ansatte lykkes i nye type jobber og med nye utfordringer. Personlig setter jeg veldig stor pris på de kulturforskjellene jeg møter; det er aldri et kjedelig øyeblikk i et forretningsområde med rundt 600 medarbeidere fra 39 nasjoner fordelt over 27 land på alle kontinenter.

 

Mini-CV

  • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)
  • MBA fra London Business School og Keio University i Tokyo i 1991
  • 1986-1989 Economic and Trade Policy Consultant i Norsk Hydro
  • 1991-2097: Stillinger i Norsk Hydro og Yara innenfor Product Management (Norge og Frankrike), Business Development (Nederland), Corporate Strategy, Corporate Controller, salg og markedsføring. 
  • Fra 2007: Medlem av Yaras HR Management Team med ansvar for bl.a. Global Talent Management og forretningsområdet Industrial.

- Det er utrolig hva en siviløkonom kan brukes til – og jeg er veldig takknemlig over å ha fått sjansen til å bruke så forskjellige sider av meg selv!

Marit

  • Bor på Nesoddtangen med mann 
  • Har hytte på fjellet, men har solgt seilbåten
  • Bruker helst fritiden på venner, reiser og kunst- og kulturopplevelser
  • Storesøster til stjerneforsker Knut Jørgen Røed Ødegaard

 

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere.